Crisishulpverlening.

Type:
boek
Titel:
Crisishulpverlening.
Auteur:
Brinkman, Frans; van den Berg, Ruud
Jaar:
2003
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, 2003
Paginering:
187 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.321.3 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9031339504
Onderwerp:
Crisisinterventie
Samenvatting:
Hulpverleners van uiteenlopende instellingen krijgen te maken met cliënten die in een crisis verkeren, variërend van een plotselinge dakloosheid tot een acute psychose. Zij moeten dan direct ingrijpen, direct handelen, direct crisishulpverlening toepassen. In Crisishulpverlening worden aan hulpverleners concrete handvatten gegeven voor het toepassen van crisishulpverlening. Daarbij ligt het accent op de praktijk. Steeds wordt gekeken hoe de hulpverlener bestaande methoden en technieken in zijn werk kan toepassen, geïllustreerd met concrete voorbeelden. Daarbij is onder meer geput uit theorieën van crisisinterventie, crisisopvang en acute psychiatrie. De hier beschreven crisishulpverlening vormt een integratie van deze theorieën. Het boek is vooral bedoeld voor hulpverleners, al dan niet in opleiding, die te maken krijgen met cliënten in crisis., Inhoudsopgave : 1 Crisis 1.1 Crisis in kaart gebracht 1.2 Componenten van crisis 1.3 Crisis en coping 1.4 Hulpverlenende instanties 2 Interventies per modaliteit 2.1 Waarneming 2.2 Gedachten 2.3 Gevoel 2.4 Lichamelijke toestand 2.5 Gedrag 2.6 Interpersoonlijke relaties 2.7 Omgeving 2.8 Hulpbronnen 2.9 Veranderingen 3 Crisishulpverlening als proces 3.1 Stappen in het proces 3.2 Verantwoordelijkheid overnemen 3.3 De hulpverleningsrelatie 3.4 Motiveren 4 Crisishulpverlening in de praktijk 4.1 De suïcidale cliënt 4.2 De agressieve cliënt 4.3 De lijdende buurt 4.4 De intolerante buurt 4.5 De manipulerende cliënt 4.6 De dakloze cliënt 4.7 De escalatie in het systeem 4.8 De cliënt in rouw 4.9 De paranoïde cliënt 4.10 De cliënt met oudedagsproblemen 4.11 De verkrachte cliënte 4.12 Het incestslachtoffer 4.13 De cliënt na een kortdurende opname 4.14 De 'draaideur'-cliënt 4.15 De cliënt die problemen vermijdt 4.16 De 'onwillige' cliënt 4.17 De allochtone cliënt
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001923779