Het menselijk teveel : over de kunst van het leven en de waarde van de kunst.

Type:
boek
Titel:
Het menselijk teveel : over de kunst van het leven en de waarde van de kunst.
Auteur:
Vuyk, Kees
Jaar:
2002
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Klement : Kampen, 2002
Paginering:
269 p.
Plaatsnummer:
SQR.700.6 VUYK 02 (Luipaardstraat Kortrijk)
ISBN:
9077070184
Onderwerp:
Kunst en maatschappij
Kunstfilosofie
Samenvatting:
Wat moet ik doen? Dit boek vertrekt vanuit de vaststelling dat in de huidige westerse cultuur de keuze wat te doen een wijdverbreid vraagstuk is geworden. De traditionele waarden hebben grotendeels hun gelding verloren. Mensen moeten daarom steeds vaker op eigen kracht keuzes maken in het leven. Dat valt niet altijd mee. Veel vraagstukken van deze tijd, die met dit dilemma samenhangen passeren in dit boek in een breed opgezet cultuurfilosofisch betoog de revue: de opkomst van het marktdenken, de moeilijkheden van de multiculturele samenleving, de postmoderne identiteitscrisis, de vervagende grenzen tussen hoge en lage cultuur, de marginalisering van de kunst, de verheerlijking van de jeugd, de oscillatie van exces en verveling, het algemene gevoel van slachtofferschap, enzovoorts. ¬ De tocht langs (en voorbij?) deze verschijnselen van dit boek wordt gemotiveerd door de basisgedachte dat de menselijke conditie niet gekenmerkt wordt door een tekort - zoals in de twintigste-eeuwse filosofische antropologie vaak is gesteld - maar door een teveel. Mensen leven met een teveel aan mogelijkheden. In het licht van dit teveel schiet de werkelijkheid voor mensen altijd tekort. Deze scheve verhouding tussen werkelijkheid en mogelijkheid laat zich op twee manieren in balans brengen: door het manipuleren van de werkelijkheid - dat is de strategie van de vrije markt die een economie van het tekort is - of door de regulering van de menselijke mogelijkheden, de strategie van de kunst, die zich dus laat benoemen als een economie van het teveel.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001924197