E-dementie

Type:
boek
Titel:
E-dementie
Auteur:
Verschraegen, Jurn; De Corte, Georges; Van den heuvel, Bernadette
Jaar:
2004
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Antwerpen : Garant, 2004
Paginering:
151 p.: ill. + CDROM.
Nota:
De omslag vermeldt : met interactieve electronische cursus op cd-rom voor hulpverleners.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.606.15.VERS.04 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9044116282
Onderwerp:
Dementie Hulpverlening
Samenvatting:
De vergrijzing van onze bevolking stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Professionele medewerkers in de ouderenzorg worden steeds meer geconfronteerd met personen met dementie. De behoefte aan adequate en actuele vorming is groot. De Expertisecentra Dementie Vlaanderen willen met deze uitgave tegemoetkomen aan deze nood. E-dementie tracht aan de hand van vaak voorkomende en herkenbare situaties een gids te zijn. Hoewel het geen boek is met pasklare oplossingen, zoket het naar ee goede praktijkvorming vanuit het oogpunt van de persoon met dementie, diens familie en de hulpverlener. Centraal staat attitudevorming. Thema's als omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag of omgaan met familieleden van personen met dementie worden uitvoerig besproken. Enkele concrete situatieschetsen zetten aan tot discussie waarbij verworven kennis, vaardigheden en attitudes naar de noodzakelijke basiscompetenties leiden. De bijgevoegde cd-rom laat toe om deze opleiding zelfstandig of in groep te doorlopen. Dit maakt E-dementie tot een ge├»ntegreerd vormingsinstrument voor iedereen die betrokken is in de zorg voor en de begeleiding van personen met dementie en hun omgeving., Dit boek met cd-rom presenteert een elektronisch leerprogramma dat zowel professionele als niet-professionale zorgverstrekkers helpt te begrijpen wat er met hun dementerende naaste (partner, ouder, familielid, buur) gebeurt en hoe ze daar adequaat op kunnen reageren. Voor dit leerproces kozen de auteurs voor de SITO-benadering, met vier leerroutes: studeren, informeren, testen en opzoeken. Het programma is interactief opgebouwd: er is wisselwerking tussen de cursist en het programma (oplossingen van oefeningen, feedback, tips etc.). De taal is helder en toegankelijk, er zijn vele voorbeelden, gevallenstudies en enkele zwart-witfoto's. Het programma leent zich ook goed voor groepsdiscussies. Het deel 'Opzoeken' bevat een lijst met websites, een verklarende woordenlijst en een literatuurlijst. De bijlagen bevatten een informerende tekst over dementie, uitleg over een zorgboerderij en de expertisecentra Dementie Vlaanderen en een interview over dementie en het levenseinde. Een informatieve en praktische cursus in een mooie vormgeving. (Redactie Vlabin-VBC) ┬ę NBD Biblion
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001924468