Aan de rand van de actieve welvaartsstaat : een socio-biografisch onderzoek naar jongeren en OCMW-hulpverlening.

Type:
boek
Titel:
Aan de rand van de actieve welvaartsstaat : een socio-biografisch onderzoek naar jongeren en OCMW-hulpverlening.
Auteur:
Seynaeve, Tine; Declercq, Anja; Hermans, Koen
Jaar:
2004
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Gent : Academia Press, 2004
Paginering:
IV, 322.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.318.5 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9038205430
Onderwerp:
Jeugd Arbeidsmarkt
Leefloon Jeugd
OCMW Jeugd
OCMW Wetgeving
Samenvatting:
In het debat over de hervorming van de welvaartsstaat speelden in de jaren negentig concepten zoals 'de actieve welvaartsstaat', 'welfare-to-work', 'les politiques d'insertion' en 'active labour market policies' een prominente rol. De centrale idee is dat passieve uitkeringen moeten plaatsmaken voor actieve maatregelen om de integratie op de arbeidsmarkt te bevorderen. In België vormen één van de doelgroepen van deze beleidsomslag de bestaansminimumgerechtigden. Deze doelgroep kende in de jaren negentig een opmerkelijke verjonging. In eerste instantie wordt het Belgische activeringsbeleid ten aanzien van jongeren gesitueerd in een ruimer Europees kader en vergeleken met zijn buurlanden. De leidraad van het tweede en derde deel vormen diepte-interviews met jonge bestaansminimumgerechtigden die toelaten door te dringen tot hun levensloop, hun ervaringen en hun leefwereld. Het tweede deel beantwoordt de vraag waarom deze jongeren een beroep op het OCMW moeten doen. Het derde deel evolueert de OCMW-hulpverlening op basis van de ervaringen van de jongeren zelf. Specifieke aandacht gaat uit naar het sociaal integratiecontract, de sociale tewerkstelling en andere vormen van arbeidsmarktbegeleiding. Hun ervaringen leiden tot belangrijke beleidsaanbevelingen voor alle actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van de nieuwe RMI-wet.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001925152