Kansrijk kiezen : raamwerk voor strategisch Human Resource Management

Type:
boek
Titel:
Kansrijk kiezen : raamwerk voor strategisch Human Resource Management
Auteur:
Bax, E. H.
Jaar:
2003
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Schoonhoven : Academic Service, 2003
Paginering:
132 p.
Nota:
VBS.MAG-6540 Schenking Vacature [2013]
Plaatsnummer:
SQR.369.1 BAX 03 (Luipaardstraat Kortrijk)
ISBN:
9052614482
Onderwerp:
Human Resource Management
Personeelsbeleid
Strategisch management
Samenvatting:
Inhoudsopgave : Vooruitblik // 1. Van farao's en hamburgers: de boodschap van dit boek / 2. De kern van de zaak: vraag en aanbod / 3. De omgeving is turbulent! Nou en? /4. Over strategen en human resources / Appendices / 1. Checklist TOCS-model / 2. Checklist SAAP-model / Literatuur / Index In het bedrijfsleven wordt het belang van de inzet van de menselijke factor hoog aangeslagen. Human resource management (HRM) blijkt van doorslaggevend belang voor het succes van de ondernemingsstrategie. Bovendien geldt het devies dat HRM 'in de lijn' moet en niet 'in de staf'. Als gevolg hiervan krijgt een groeiend aantal managers in hun werk met HRM te maken. Uit onderzoek onder deze managers komt naar vormen dat zij over het algemeen een sympathiek, maar fragmentarisch beeld van HRM hebben: een losse verzameling praktische instrumenten, zonder enige samenhang. Ook de relatie tussen HRM en andere functies binnen het bedrijf - zoals kwaliteitsmanagement, strategisch management, logistiek en productiemanagement - blijft veelal vaag. 'Kansrijk kiezen' is geschreven om mensen die in hun werk en managementpraktijk met HRM te maken hebben, nieuwe perspectieven te bieden. De rode draad in dit boek is een analytisch maar praktijkgericht raamwerk, dat de verwarrende wereld van HRM ordent en laat zien welke keuzes er te maken zijn bij de inzet van mensen binnen de context van bedrijfsomgeving en strategie. Achter in het boek zijn twee checklists opgenomen die de lezer in staat stellen dit model op de eigen situatie toe te passen. 'Kansrijk kiezen' is een mix van theoretisch denkvermogen en praktijkervaring. Op overzichtelijke wijze wordt inzicht gegeven in de samenhangen op het vakgebied van Strategisch HRM. Het boek bevat handvatten voor zowel lijn- als stafmanagers met een kritische kijk op het HR-proces.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001925932