Wegwijs in publiek-private samenwerking : leidraad voor lokale besturen.

Type:
boek
Titel:
Wegwijs in publiek-private samenwerking : leidraad voor lokale besturen.
Auteur:
Bourgonjon, Tim; Ducatteeuw, Steven; Plancquaert, Germain
Jaar:
2005
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Brussel : Politeia, 2005
Paginering:
84 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.394.54 (Sint-Jorisstraat Brugge)
Onderwerp:
Gemeentebesturen Vlaanderen
Publiek-private samenwerkingsvormen
Samenvatting:
Publiek-private samenwerking blijkt heden ten dage een ware hype te zijn. In iedere stad of gemeente in Vlaanderen wordt wel een project opgestart onder de vlag van publiek-private samenwerking. In tegenstelling tot de frequentie waarmee deze potentile PPS-projecten worden gelanceerd, blijken er relatief weinig echte PPS-projecten in uitvoering te gaan.Zelden is PPS helaas een heel bewuste keuze, die het resultaat is van een evenwichtige vergelijking tussen een PPS-uitvoeringswijze en een meer traditionele wijze van uitvoeren. Iedereen weet wel hoe het er meestal aan toe gaat in de praktijk.Vol goede wil en enthousiasme lanceert een schepen of een schepencollege een project onder de PPS-vlag, maar nadien blijkt het verhaal heel vlug te stranden. De redenen hiervoor kunnen van velerlei aard zijn. Die kunnen variren van het niet beschikken over een voldoende draagvlak tot het ontbreken van de nodige competenties binnen de organisatie om dit project verder uit te werken.Met dit praktische, Werkboek hopen de auteurs daarin verandering te brengen. Zo moet het enerzijds bijdragen tot het maken van een weldoordachte en zorgvuldige keuze. Anderzijds wil het meer inzicht geven in het PPS-proces en in wat nodig is om dat proces te doorlopen.In het eerste gedeelte van de pocket wordt een algemene begripsomschrijving gegeven. Naast de definiring en het overlopen van de PPS-bepalende elementen wordt ook de Vlaamse context en de methodologie van het PPS-instrumentarium toegelicht. Theorie en praktijkvoorbeelden wisselen elkaar hierbij af.Het tweede gedeelte is opgebouwd volgens de verschillende fasen van het publieke PPS-proces. Per fase wordt een korte omschrijving gegeven van de te volgen stappen en aandachtspunten. Elke fase wordt bovendien gellustreerd aan de hand van het praktijkvoorbeeld zwembad Dommelslag (Overpelt-Neerpelt).De 10 PPS-geboden vormen in de eerste bijlage een synthese van de boodschap die deze pocket nastreeft.In de tweede bijlage wordt als uitsmijter een bijkomend, Praktijkvoorbeeld volledig uitgewerkt, met name het gebiedsontwikkelingsproject 'Van Iseghemlaan' te Oostende.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001926127