Competentiematrix bachelor in onderwijs : lager onderwijs.

Type:
boek
Titel:
Competentiematrix bachelor in onderwijs : lager onderwijs.
Auteur:
Carnel, Kristien; Vanwingh, Jos
Jaar:
2005
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Acco, 2005
Paginering:
23 p. : ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.472.7 CARN 05 (Sint-Jorisstraat Brugge)
SJS.BOEK.472.7 CARN 05 (Sint-Jorisstraat Brugge)
SJS.BOEK.472.7 CARN 05 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9033459272
Onderwerp:
Basisonderwijs
Lerarenopleiding
Samenvatting:
De flexibilisering van het hoger onderwijs (2004) brengt met zich mee dat elke opleiding duidelijk moet maken over welke competenties een beginnende student dient te beschikken bij het starten van de opleiding en welke competenties hij/zij als beginnende beroepsbeoefenaar minimaal moet beheersen om zijn/haar beroep met succes uit te oefenen.Het decretaal voorgeschreven beroepsprofiel (1998) beschrijft weliswaar duidelijk welke de te verwerven basiscompetenties en de daaraan verbonden beroepshoudingen van een leraar zijn. De basiscompetenties zijn echter niet uitgewerkt in groeilijnen doorheen een opleidingstraject, noch vertaald in operationeel hanteerbare gedragsindicatoren. Nochtans bestaat er in opleidingscontext een duidelijke behoefte aan een leidraad voor een meer competentiegerichte curriculumopbouw en een standaard voor de beoordeling van authentieke leeropdrachten tijdens stages.Dit werkje wil aan deze behoefte voldoen en een functioneel instrument zijn binnen de lerarenopleiding.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001926610