Meer dan onderwijs : theorie en praktijk van het onderwijs in de basisschool.

Type:
boek
Titel:
Meer dan onderwijs : theorie en praktijk van het onderwijs in de basisschool.
Auteur:
Alkema, Eddy
Jaar:
2006
URL:
http://www.meerdanonderwijs.vangorcum.nl/www/meerdanonderwijs/ (Howest) Website van het boek!
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Assen : Van Gorcum, 2006
Paginering:
548 p. : ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.450.4 ALKE 06 (Sint-Jorisstraat Brugge)
SJS.BOEK.450.4 ALKE 06 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9023242246
Onderwerp:
Basisonderwijs Didactiek
Samenvatting:
Het beroep van leraar is een veelzijdig en uitdagend, maar complex beroep waarin veel verwacht en geist wordt. De leraar heeft immers vele rollen: begeleider van leerprocessen, onderwijzer, opvoeder, regisseur, ontwerper, onderzoeker, expert en cultuurdrager. Naast de praktische instelling die een leraar moet hebben, wordt er ook een beroep gedaan op het vermogen om theoretische inzichten te verbinden aan de praktijk en andersom. Om 'startbekwame' leraren op te leiden is een goede basismethode daarom onontbeerlijk. De interactieve methodiek 'Mr dan onderwijs' is een complete, toegankelijke en compacte methode die aansluit bij de wensen en eisen van competentiegericht opleiden en vraaggestuurd werken. De methode geeft in duidelijke taal een heldere visie op de nieuwste inzichten over opleiden en leren, maar laat tegelijkertijd voldoende ruimte voor de eigen idee-ontwikkeling en reflectie van de student. Wat vanaf 1985 'slechts' bestond uit een boek, verschijnt nu in geheel herziene druk, Als een combinatie van een boek met een interactieve component op www.meerdanonderwijs.vangorcum.nl. De vertrouwde titel is gebleven, omdat een belangrijke kerngedachte uit de vorige editie ook in deze tijd nog steeds springlevend is: werken in een school is mr dan onderwijzen! Door de combinatie van boek met digitale component wordt een koppeling tussen theorie en praktijk mogelijk. De verschillende componenten van de methode bieden studenten de mogelijkheid de manier te kiezen waarop ze het beste leren. Zo kan het boek dienen als een vertrekpunt voor het verwerven van competenties in een stage, maar evengoed kan vanuit concrete ervaringen op de werkplek gebruik gemaakt worden van digitale component en boek om tot reflectie en verdieping te komen. 'Mr dan onderwijs' biedt een totaaloverzicht en inzicht in het beroep van leraar basisonderwijs en is daarmee te gebruiken als studiepakket en als naslagwerk voor aanstaande n zittende leraren.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001927068