Agressie op school aanpakken : reactiestrategie├źn voor de praktijk.

Type:
boek
Titel:
Agressie op school aanpakken : reactiestrategie├źn voor de praktijk.
Auteur:
Leonard, Hilde
Jaar:
2006
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Mechelen : Wolters Plantyn, 2006
Paginering:
100 p.
Nota:
Verschenen in november 2006 als cahier binnen Handboek leerlingenbegeleiding twee.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.455.9 LEON 06 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
903018941X
9030191724
Onderwerp:
Agressie Leerlingen
Samenvatting:
Wie in het onderwijs werkt, krijgt in zijn loopbaan te maken met agressief gedrag van leerlingen of ouders. Een verwijt, een vernederende blik, een opgestoken vingern... tot regelrechte criminele feiten. Het is niet gemakkelijk om in zulke situaties gepast te reageren. Extreme of uitzonderlijke agressie-incidenten kunnen leiden tot een gevoel van onmacht of zelfs onveiligheid. Het eigen professioneel functioneren kan een flinke knauw krijgen. Daarom is het belangrijk die onmacht om te buigen in weerbaarheid. Alleen wie zich rustig en zelfverzekerd voelt in confrontatie met agressie, kan gepast reageren. 'Agressie op school aanpakken' biedt een stappenplan dat je kunt volgen op het moment dat je met agressie wordt geconfronteerd. De auteur gaat niet alleen in op wat je beter wl en beter niet doet, maar beschrijft ook hoe je met je eigen emoties kunt omgaan. De levensechte voorbeelden uit de school- en klaspraktijk zorgen voor de nodige illustratie. Dit boek is bedoeld voor iedereen die, In een school werkt, dus in de eerste plaats voor leerkrachten, directieleden en leerlingenbegeleiders. Ze komen dagelijks in contact met leerlingen. Maar ook secretariaatsmedewerkers en het onderhoudspersoneel hebben een pedagogische opdracht in hun omgang met leerlingen. Uiteraard zullen ook CLB-medewerkers en externe begeleiders uit deze publicatie inspiratie kunnen putten, Inhoudsopgave : Deel 1 : Verschillende visies op agressie in het onderwijs 1. Agressie in de ervaring van leerkrachten 2. Enkele cijfers over agressie in het onderwijs 3. Agressie door de ogen van de agressor 4. Het stappenplan 'reageren op agressie' Deel 2 : Grenzen voelen en niet verschuiven 1. Persoonlijke grenzen 2. Als team omgaan met grenzen Deel 3 : De situatie inschatten 1. Kapstok 1 : twee soorten agressie 2. Kapstok 2 : de fysiologische wetmatigheden achter agressie Deel 4 : Reactiestrategien 1. Strategie 1 : grenzen trekken 2. Strategie 2 : ontmijnen 3. Strategie 3 : kalmeren 4. Strategie 4 : hulp halen Deel, 5 : Omgaan met eigen angst en kwaadheid tijdens een agressie-incident 1. De functie van emoties 2. Aandachtspunten bij het controleren van eigen emoties 3. Zorg ervoor dat kwaadheid geen ongecontroleerde woede-uitbarsting wordt Deel 6 : Afronden van een agressie-incident 1. Dader(s) 2. Slachtoffer(s) 3. De school Deel 7 : Tot slot Bijlagen 1. Agressieregistratieformulier 2. Bespreken van grenzen in het team 3. Twee agressiepatronen met hun opvallendste kenmerken
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001927185