Beeldend vormen in de sociaal-agogische praktijk : een methodiekboek voor het opzetten van beeldende projecten en activiteiten.

Type:
boek
Titel:
Beeldend vormen in de sociaal-agogische praktijk : een methodiekboek voor het opzetten van beeldende projecten en activiteiten.
Auteur:
Schreurs, Hans
Jaar:
2006
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Soest : Nelissen, 2006
Paginering:
175 p. : ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.321.3 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9024417147
Onderwerp:
Hulpverlening Methodiek
Manuele expressie
Projectmanagement Non-profitorganisaties
Samenvatting:
Het boek helpt bij het opzetten van sociaal-agogische projecten en activiteiten waarbij beeldende middelen worden gebruikt. Stap voor stap, fase voor fase volgt de auteur de hele ontwikkeling en opzet van beeldende projecten. Belangrijke thema's en ontwikkelingen in de praktijk van de sociaal-agogische hulp- en dienstverlening passeren daarbij de revue. Beeldend vormen in de sociaal-agogische praktijk biedt een werkmodel met orintatie- en observatiemethoden. Hans Schreurs behandelt een analyseaanpak en een traject waarlangs keuzes bepaald kunnen worden voor het inzetten van beeldende middelen, zoals fotografie, video, tekenen en schilderen. Hij beschrijft hoe deze middelen gebruikt kunnen worden binnen een cognitief-gedragsmatige, een systeemtheoretische en een creatief-muzisch-agogische benadering. Ook beantwoordt hij de vraag hoe daarbij resultaatgericht, met reflectie op het eigen handelen, verantwoording af te leggen. Elk beschreven stap, elke fase in de ontwikkeling, uitvoering en, Evaluatie van projecten of activiteiten voorziet de auteur van voorbeelden uit de praktijk van de sociaal-agosche en maatschappelijke hulp- en dienstverlening. Er zijn diverse verwijzingen naar te raadplegen, recente literatuur. Het boek sluit af met een breed overzicht van ideen voor mogelijke projecten en activiteiten, Inhoudsopgave : Inleiding 1 Werkmodel Inleiding 1.1 Werkmodel muzisch-agogisch handelen met beeldende middelen 1.2 Planningsschema 1.3 Observeren, orinteren, analyseren Literatuur 2 Orintatie: wat is er aan de hand? Inleiding 2.1 Van waaruit start je je vragen? 2.2 Vragen stellen 2.3 De opzet van een activiteit in de orintatiefase 2.4 De psychologische test 2.5 Orintatie op de generieke hulpvraag van de clint Literatuur 3 Specifieke orintatie Inleiding 3.1 Specifieke orintatie; systeemtheoretisch 3.2 Specifieke orintatie; 3.3 Specifieke orintatie; 3.4 Specifieke orintatie; 3.5 De muzische grondhouding 3.6 De ruimte Literatuur 4 Analyse: welk perspectief hebben we?, Inleiding 4.1 Verschillende visies, verschillende belangen 4.2 Doelen en middelen 4.3 Analyseschema 4.4 Pluralisme 4.5 Profijt, satisfactie en haalbaarheid 4.6 Gegevens die je strategie verder bepalen Literatuur 5 Waarderen: welke plannen maken we? Inleiding 5.1 Strategiebepaling 5.2 Het projectplan 5.3 Interventies 5.4 Activiteiten en projecten beheren Literatuur 6 Evalueren: wat hebben we bereikt? Inleiding 6.1 Evaluatie- en toetsvormen 6.2 Evaluatie van de doelen 6.3 De clint heeft recht op waardering 6.4 Concrete evaluatie en toetsing van competenties Literatuur Bijlage ideenschetsboek Casus Kris Index
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001927380