Algemene psychologie : een inleiding in de functieleer.

Type:
boek
Titel:
Algemene psychologie : een inleiding in de functieleer.
Auteur:
Schouppe, Hugo
Jaar:
2006
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Assen : Van Gorcum, cop.2006
Paginering:
VIII, 217 : ill.
Plaatsnummer:
ISBN:
9023242130
Onderwerp:
Psychologie
Samenvatting:
Dit boek is een algemene en brede introductie tot het vakgebied van de psychologie. In acht hoofdstukken, inhoudelijk twee delen, komt het volledige menselijke gedrag aan bod. In het eerste deel maakt de lezer kennis met het vakgebied van de psychologie. Hier wordt uiteengezet wat onder psychologie kan worden verstaan. De basisdisciplines methodeleer, functieleer, persoonlijkheidsleer, ontwikkelingsleer en sociale psychologie komen daarbij uitgebreid aan bod. Daarna gaat de auteur middels vijf afzonderlijke hoofdstukken in op belangrijke menselijke functies, zoals waarneming, geheugen, leren, motivatie en emotie. Bijzondere aandacht is gegeven aan de didactische opbouw van het boek, waarbij gestreefd is naar een eenvoudige en heldere uitleg. Ieder hoofdstuk begint met een samenvatting en een conceptmap, waardoor de lezer direct een beeld verwerft van de kernconcepten van het hoofdstuk. In de tekst zijn vele oefeningen opgenomen. De ruime onderwijservaring van de auteur doet zich door het, Hele boek gelden. Nuttig en heel praktisch is de bij het boek behorende, vrij toegankelijke website: Algemene psychologie http://www.vangorcum.nl/algemenepsychologie/index.htm Op de uitgebreide en interactieve site vindt men extra uitleg, bijkomende voorbeelden, oefeningen en figuren, zoals online experimenten en oorspronkelijke teksten van wetenschappelijke publicaties. Het boek is bestemd voor iedereen die een globaal overzicht wil hebben van het gebied van de algemene psychologie. Meer bepaald richt het zich tot studenten uit de eerste jaren van het hoger onderwijs, Inhoudsopgave : Inleiding 1 Situering van het vakgebied Samenvatting 1.1 De term psychologie 1.2 Mensenkennis 1.3 Geschiedenis 2 Overzicht van het vakgebied Samenvatting 2.1 Methodenleer 2.2 Functieleer 2.3 Ontwikkelingsleer 2.4 Persoonlijkheidsleer 2.5 Sociale psychologie 3 Onderzoeksmethoden in de psychologie Samenvatting 3.1 Beschrijvend onderzoek 3.2 Relationeel onderzoek 3.3 Experimenteel onderzoek 4 Waarneming Samenvatting, 4.1 Sensorische processen 4.2 Perceptuele processen 4.3 Toepassing 5 Geheugen Samenvatting 5.1 Structuur van het geheugen 5.2 Werking van het geheugen 5.3 Toepassing 6 Leren Samenvatting 6.1 Klassieke conditionering 6.2 Operante conditionering 6.3 Gedragstherapie 7 Motivatie Samenvatting 7.1 Behoeften 7.2 Intrinsieke en extrinsieke motivatie 7.3 Motivatietheorien 8 Emotie Samenvatting 8.1 Definitie 8.2 Theorien over emoties 8.3 Stress Begrippenlijst Literatuur
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001927383