Leerboek communicatie Social Work : het handelingsplan centraal.

Type:
boek
Titel:
Leerboek communicatie Social Work : het handelingsplan centraal.
Auteur:
Kuiper, Jos
Jaar:
2006
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Soest : Nelissen, 2006
Paginering:
199 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.321.3 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9024417406
Onderwerp:
Communicatie
Maatschappelijk werk Methodiek
Samenvatting:
Vanuit de professionaliteit van de social worker is het vanzelfsprekend dat hij kiest voor een methodische benadering. Deze benadering kan hij het best vormgeven door de regulatieve cyclus te volgen, van orinteren tot evalueren en bijstellen. Jos Kuiper beantwoordt in zijn boek de vragen: wat kan precies inhoud geven aan deze cyclus, op welke wijze kan een clint begeleid worden en wat draagt bij aan een effectieve en efficinte communicatie? De auteur gaat uit van de methodiek van het handelingsplan, het ontwerp voor professionele begeleiding. Het boek leert doelen formuleren en ondersteunt een keuze- en planningsproces. Jos Kuiper reikt mogelijkheden aan zonder daartoe te verplichten. Daardoor is zijn boek uitermate geschikt om te gebruiken in persoonlijke beroepsontwikkeling of om de competenties van het Social Work een persoonlijke invulling te geven. Leerboek communicatie Social Work is bedoeld voor studenten Social Work (SPH, MWD en CMV) en voor iedereen in de sociaal-agogische, Beroepspraktijk die werkzaam is binnen de vrijwillige of de verplichte hulpverlening, Inhoudsopgave : Voorwoord Inleiding 1 Social Work 1.1 Een agogische verkenning 1.2 Agogische beroepen 1.3 Het werkveld 1.4 Probleemspecificatie 1.5 Ontwikkeling van agogisch handelen 1.6 Competentiegericht werken 2 Het handelingsplan 2.1 Het handelingsplan, een methodiek 2.2 Een interactioneel proces 2.3 Het handelingsplan versus het begeleidings-, behandelings- en zorgplan 2.4 Projectmatig werken 2.5 Fasen van het handelingsplan 3 Communiceren met clinten 3.1 Inleiding 3.2 Doelgroepen 3.3 De grens tussen begeleiden en therapie 3.4 De relatie tussen begeleiden en therapie 3.5 Het grijze gebied 3.6 Competenties en vaardigheden 3.7 Communiceren 3.8 Luisteren 3.9 Begeleiden en helpen door gesprekken 3.10 Specifieke gespreksvaardigheden 4 Communiceren in een team (en organisatie) 4.1 Het team 4.2 De relatie met het handelingsplan 4.3 Teamrollen 4.4 Teamrollen volgens Belbin 4.5 De Roos van Leary 4.6 De Johari, Window 4.7 Kernkwaliteiten 4.8 Een systeem- en communicatietheoretische benadering 4.9 Ontwikkelingsondersteuning 4.10 Specifieke vaardigheden 5 Netwerken, communiceren in en vanuit de organisatie 5.1 Inleiding 5.2 De relatie tussen het handelingsplan en het communiceren met een netwerk 5.3 Verschillende netwerkvormen Bijlage 1 Reproductief Ervaren en verklaren Leesvragen en opdrachten Bijlage 2 Productief Methodisch doen en denken Praktijkopdrachten Bijlage 3 Integratieve complexe context Bijlage 4 Domeincompetenties social work Literatuur Internetsites
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001927414