Actief je onderwijspraktijk onderzoeken en bijsturen : actieonderzoek als methodiek voor kwaliteitsontwikkeling.

Type:
boek
Titel:
Actief je onderwijspraktijk onderzoeken en bijsturen : actieonderzoek als methodiek voor kwaliteitsontwikkeling.
Auteur:
Hendrickx, Veerle
Jaar:
2007
URL:
http://mfs.plantyn.com/drive1/DM/02/635/DM86350200.pdf (Howest) Klik hier voor inhoudsopgave
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Mechelen : Wolters Plantyn, 2007
Paginering:
118 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.450.4.HEND.07 (Sint-Jorisstraat Brugge)
SJS.BOEK.450.4.HEND.07 (Sint-Jorisstraat Brugge)
SJS.BOEK.450.4.HEND.07.......................................................... (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789030189497
9789030192534
Onderwerp:
Kwaliteitszorg Onderwijs
Leraren Professionalisering
Samenvatting:
Hebt u zich ook al afgevraagd hoe u de betrokkenheid van uw leerlingen kunt vergroten tijdens de lessen? Of hoe u in een grote, drukke klas een betere werksfeer tot stand kunt brengen? Of nog, hoe u tijdens een vergadering tot betere resultaten kunt komen? In dit boek vindt u niet meteen het antwoord op deze vragen, maar wel een manier om een antwoord te vinden: door actief uw onderwijspraktijk te onderzoeken en bij te sturen. Dit boek focust op actieonderzoek als methodiek voor leerkrachten om aan kwaliteitsontwikkeling te doen. Heel wat leerkrachten en scholen komen regelmatig in contact met kwaliteitszorg via allerlei methodieken en instrumenten. De boomgaard van de kwaliteitszorg is dus al erg rijk en werpt in vele scholen zijn vruchten af. Toch vinden de samenstellers van dit boek het zinvol om het Vlaamse onderwijsveld te laten kennismaken met nog een andere fruitboom, namelijk die van het actie-onderzoek. Op lange termijn vergt goede kwaliteitszorg immers een variatie aan methodieken,, Invalshoeken en domeinen. Tot die noodzakelijke verscheidenheid draagt actieonderzoek alvast bij. Belangrijker nog misschien is dat actieonderzoek een grote meerwaarde biedt door de flexibele toepasbaarheid ervan. U kunt deze methodiek namelijk alleen of in groep gebruiken, voor een heel beperkt subdomein van uw eigen handelen (bv. het zelfstandig werken van de leerlingen van klas 5A verbeteren) of voor een groter domein van handelen van de school (bv. het strategisch denken en handelen van de school versterken). Actieonderzoek levert vlot resultaten op die u zelf kunt analyseren en die tot bijsturing van uw eigen handelen kunnen leiden. Zo brengt het kwaliteitszorg nog dichter bij uw dagelijks handelen op school! Dit boek is geschreven vanuit de praktijk en bedoeld voor de praktijk. Het bundelt bijdragen van de volgende auteurs: Geert Kelchtermans, Gerd Cornelissen, Gilbert Deketelaere, Mia Lodewijckx, Willy Claes en Carlos van Kan. Vier ervan zijn verhalen van hoe actieonderzoek in de concrete, Lesen schoolpraktijk bijdraagt tot kwaliteitszorg. Achtergrond en ondersteuning vindt u in de meer theoretische bijdragen van Kelchtermans en Van Kan. Al deze denkers n praktijkmensen hebben samen gezorgd voor een nieuwe bloeiende boom in de boomgaard van uw kwaliteitsvol onderwijs.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001927956