De school als bouwheer : gids voor kwaliteitsvolle schoolarchitectuur

Type:
boek
Titel:
De school als bouwheer : gids voor kwaliteitsvolle schoolarchitectuur
Auteur:
Borret, Kristiaan; Lathouwers, Greetje; Mahieu, Paul
Jaar:
2008
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Mechelen : Plantyn, 2008
Paginering:
152 p.:ill.
Nota:
Verschenen als cahier bij de losbladige publicatie Schoolleiding en - begeleiding 2.
Aflevering 18 van School en samenleving.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.718.5 BORR 08 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789030193579
9789030194040
Onderwerp:
Scholen Architectuur
Pedagogiek en onderwijskunde Onderwijsbeleid
Pedagogiek en onderwijskunde Onderwijsbeleid
Samenvatting:
Er heerst een grote 'bouwnood' bij de Vlaamse scholen. Om aan deze nood tegemoet te komen, nam de Vlaamse Regering in 2006 twee beslissingen: vanuit de reguliere financiering jaarlijks meer middelen investeren in schoolgebouwen en een eenmalige financiƫle inhaalbeweging via publiek-private samenwerking (PPS). Meer scholen zullen aldus ruimte krijgen om hun bouw- en verbouwplannen werkelijkheid te zien worden. Maar ook zonder financiƫle krapte is er een probleem. Vaak bestaat er een discrepantie tussen de infrastructuur en de maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het inclusief onderwijs. Doorgaans ontbreekt het schooldirecties en -besturen aan tijd om zich inhoudelijk te verdiepen in het onderwerp. Bovendien voelen ze zich vaak onvoldoende competent om het bouwproces van een school te leiden en hun ideen in de juiste technische taal te communiceren naar de architect toe. Dit boek wil schooldirectie, -bestuur en -team inhoudelijk sterker maken als partners, In een ontwerp- en bouwproces. De verantwoordelijkheid voor een kwaliteitsvol schoolgebouw wordt mee in handen van de schooldirecties en het schoolteam gelegd. Het bouwproces wordt door de auteurs zowel in de tijd als in de ruimte bekeken. Het eerste deel van het boek beschrijft de verschillende stappen van het bouwproces. Het tweede deel gaat dieper in op de achterliggende visie van de schoolarchitectuur. Daarbij gaat het niet alleen over 'het gebouw', maar ook over de omgeving waarin het is ingeplant, het domein waarop het zich situeert n het microniveau van de 'kamer', d.w.z. de lokalen of min of meer afgebakende ruimtes waaraan een bepaald gebruik is toegeschreven: klaslokalen, de werkplaatsen, de bibliotheek, ... Ten slotte biedt het boek een checklist met lle vragen die de school zich als bouwheer gedurende het bouwproces moet stellen. Dit praktische hulpmiddel wil scholen ondersteunen zodat ze mee de verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor het construeren van een kwaliteitsvol schoolgebouw.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001928861