Aan de slag met het decreet rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp : werkmap.

Type:
boek
Titel:
Aan de slag met het decreet rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp : werkmap.
Auteur:
Maes, Karin
Jaar:
2008
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Gent : Vlaamse Overheid. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 2008
Paginering:
12 dl.
Nota:
Bevat: Handleiding Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en memorie van toelichting werkfiches: -inleidende fiche -bekwaamheid van de minderjarige -belang van de minderjarige -recht op instemming, informatie en duidelijke communicatie -recht op inspraak en participatie -het dossier -recht op bijstand -recht op privacy -recht op een menswaardige behandeling -beroepsgeheim
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.397.13 (Sint-Jorisstraat Brugge)
Onderwerp:
Jeugdzorg
Samenvatting:
In het najaar van 2004 kreeg de Kinderrechtswinkels vzw via een ministerieel besluit de opdracht een product te ontwikkelen om het DRP te implementeren in de betrokken sectoren van de integrale jeugdhulp. Het resultaat werd de werkmap "Aan de slag met het decreet rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp", die medio 2006 verspreid werd bij de betrokken voorzieningen. De bedoeling van de werkmap is een instrument te zijn om : een concreet antwoord te bieden op een aantal vragen meer duidelijkheid en zekerheid bieden omtrent het juridisch luik van het DRP een mentaliteitsverandering in de voorziening en de individuele hulpverlener bewerkstelligen Het DRP wordt nl.: als een start van een proces gezien en niet als een eindpunt. Vandaar dat in de werkmap een trajectvoorstel opgenomen is. Dit traject doorlopen kan een voorziening helpen om de implementatie van het DRP systematisch aan te pakken.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001929253