Algemene economie.

Type:
boek
Titel:
Algemene economie.
Auteur:
Van Poeck, André; De Borger, Bruno L.
Jaar:
2008
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Antwerpen : De Boeck, 2008
Paginering:
540 p.
Plaatsnummer:
GKG.HB171 POEC 2008 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
ISBN:
9789045510309
Samenvatting:
Volledig herwerkte uitgave, met aandacht voor de meest recente inzichten uit de micro-economie en de macro-economie. Dit handboek heeft als doel studenten en geïnteresseerden in te leiden in de economische wetenschap. Het omvat een brede introductie van de begrippen en samenhangen die nodig zijn om de essentie van de economische wetenschap te beschrijven. Er is geen economische voorkennis vereist. De invalshoek is eerder analytisch. Het beschrijvende materiaal werd bewust beperkt gehouden om de aandacht niet af te leiden van de belangrijkste redeneringen. Uitvoerig geïllustreerd met grafische voorstellingen, numerieke voorbeelden en verwijzingen naar de Belgische en Europese context. Hierbij worden kadertjes gebruikt om een onderwerp verder uit te diepen of een theoretisch aspect te illustreren. De bijbehorende praktijkmodule biedt oefeningen om de leerinhoud van het handboek onder de knie te krijgen.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001930722