België voor beginners : wegwijs in het Belgisch labyrint

Type:
boek
Titel:
België voor beginners : wegwijs in het Belgisch labyrint
Auteur:
Vande Lanotte, Johan; Bracke, Siegfried; Goedertier, Geert
Jaar:
2010
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Brugge : Die Keure, 2010
Paginering:
306 p. : ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.393.2 LANO 10 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789048604852
Onderwerp:
België Politiek
België Staatsinrichting
Publiek recht
Samenvatting:
België voor beginners is de uitgave bij uitstek geworden om zich feilloos te orinteren in de ingewikkelde staatsstructuur van België. Zowel het enorme succes van de vorige edities als de wijzigingen die zich hebben opgeworpen liggen aan de basis van de vijfde editie van deze bestseller. Johan VANDE LANOTTE, Siegfried BRACKE en Geert GOEDERTIER sloegen opnieuw de handen in elkaar om ook van dezeeditie een leesbare n gebruiksvriendelijke gids te maken. Het bewijs is meer dan eens geleverd dat voor de burger de structuren van de Belgische overheid vaak ingewikkeld en verwarrend zijn en dat bestaande werken, meestal in een onverstaanbaar vakjargon, zelden toegankelijk zijn voor niet-juristen. Nochtans is elementaire kennis van die structuren onmisbaar, niet alleen voor de "burger" maar ook voor de leraar, de ondernemer, de journalist, kortom de "professional" in het algemeen. Ook in deze volledig geactualiseerde 13de druk werd voortgewerkt op de bekende zeer didactische aanpak. Deze rijkgellustreerde, Publicatie streeft ernaar de lezer een helder inzicht te geven in de werking van de Belgische staat. Stap voor stap wordt de Belgische staatsstructuur uit de doeken gedaan. Het trefwoordenregister achteraan in het boek komt de gebruiksvriendelijkheid ten goede., Inhoudsopgave : DEEL 1 DE ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCH PUBLIEKRECHT Hoofdstuk I : De grondwet: basis van het Belgisch publiekrecht Hoofdstuk II : De kenmerken van de Belgische staat Hoofdstuk III : De belangrijkste evoluties sedert 1830 Hoofdstuk IV : De hirarchie van de rechtsnormen DEEL 2 DE FEDERALE OVERHEID Hoofdstuk I : De wetgevende macht Hoofdstuk II : De uitvoerende macht Hoofdstuk III : De rechterlijke macht DEEL 3 DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN Hoofdstuk I : Drie gemeenschappen en drie gewesten Hoofdstuk II : De asymmetrische structuur van het federale Belgi Hoofdstuk III : De bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten Hoofdstuk IV : De werkwijze van de gemeenschappen en de gewesten Hoofdstuk V : Bijzonderheden over de, Brusselse instellingen DEEL 4 DE GEMEENTEN, DE PROVINCIES EN DE OCMW'S Hoofdstuk I : De gemeenten Hoofdstuk II : De provincies Hoofdstuk III : Het OCMW DEEL 5 DE INTERNATIONALE RECHTSORDE Hoofdstuk I : De Verenigde Naties Hoofdstuk II : De Raad van Europa Hoofdstuk III : De Europese Unie DEEL 6 DE RECHTEN EN VRIJHEDEN Hoofdstuk I : Gelijkheid en non-discriminatie Hoofdstuk II : Rechten ter bescherming van de fysieke persoon Hoofdstuk III : Rechten ter bescherming van de psychische persoon Hoofdstuk IV : Het recht op eigendom Hoofdstuk V : Sociaal-economische rechten Hoofdstuk VI : De rechten van het kind Hoofdstuk VII : Rechten die voortvloeien uit bestuurlijke vernieuwing
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001931369