Dingske : een beeldboek over dementie.

Type:
boek
Titel:
Dingske : een beeldboek over dementie.
Auteur:
Sergeant, Sofie; De Buysere, Saar; Verhaest, Patrick
Jaar:
2010
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Antwerpen : Garant, 2010
Paginering:
[26] p. : ill.
Plaatsnummer:
GKG.RC521 SERG 2010 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
ISBN:
9789044126860
Onderwerp:
Dementie Hulpverlening
Mentaal gehandicapte ouderen Dementie
Samenvatting:
Bij jezelf of bij iemand in je nabije omgeving vaststellen dat gewone dagelijkse dingen niet meer lukken roept emotie, vragen en weerstand op. Dit geldt des te meer wanneer het vermoeden rijst dat het om dementie gaat. In de periode vóór en na de diagnose is het niet alleen belangrijk dat men toegang heeft tot de juiste informatie, maar ook dat men wordt gerustgesteld of een goed gesprek kan voeren. Het beeldboek Dingske bundelt sobere en kunstzinnige illustraties over dementie voor volwassenen en kinderen. Dingske vertelt in beelden over dementie: het geeft informatie, en het helpt om op verhaal te komen. Het boek is ontworpen voor volwassenen en kinderen die over dementie in gesprek willen gaan. Bij dit beeldboek hoort een Handleiding die vooral is bedoeld voor ondersteuners van mensen met een verstandelijke beperking. De stijgende levensverwachting van personen met een verstandelijke beperking in het algemeen en mensen met downsyndroom in het bijzonder, zorgt voor een sterke stijging van het aantal mensen met dementie. Dementie brengt nieuwe uitdagingen en vragen met zich mee voor de hulpverleners, familieleden en de persoon met een beperking zelf. Om hiermee om te gaan is het belangrijk om in een sfeer van open communicatie inzicht te krijgen in wat er precies aan de hand is en wat de toekomst zal brengen. De Handleiding geeft tips en mogelijkheden om het beeldboek 'op maat' van personen met een verstandelijke beperking te gebruiken als instrument om hen over het thema 'dementie' te informeren en hierover met hen in dialoog te gaan. Ze kan ook ouders, familieleden, leerkrachten en artsen inspireren om dit beeldboek in te zetten in de communicatie over dementie.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001932013