Competentiematrix bachelor in het onderwijs : lager onderwijs.

Type:
boek
Titel:
Competentiematrix bachelor in het onderwijs : lager onderwijs.
Auteur:
Carnel, Kristien; Bogaerts, Ine
Jaar:
2009
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Acco, 2009
Paginering:
43 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.472.7 CARN 09 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789033469503
Onderwerp:
Competenties
Hoger onderwijs Opleidingsprofielen
Lerarenopleiding Vlaanderen
Onderwijzers
Samenvatting:
Het hoger onderwijs wordt in Vlaams en Europees beleidsperspectief gestimuleerd in de richting van flexibilisering en competentiegericht opleiden. Het recent bijgestuurde beroepsprofiel voor de leraar en de hierop gebaseerde basiscompetenties voor de opleidingen (2007) biedt opleidingsinstituten de vrijheid om dat profiel te vertalen in een eigen opleidingsprofiel. Op basis van een diepgaand onderzoek van het werkveld brengt de KHLeuven een expliciet raamkader aan het licht van vier domeinen die door leerkrachten lager onderwijs als relevant worden erkend voor hun beroep: samen onderwijs maken, functioneren in een klasgroep, kwaliteit borgen en onderwijs ontwikkelen. De competenties die hiervoor nodig zijn, zijn in dit boek gexpliciteerd tot een eigen opleidingsprofiel met verwijzing naar de basiscompetenties en met vertaling in operationele gedragsindicatoren. Op deze manier vormt dit werkje niet alleen een referentiekader voor de opleiding maar tevens een handreiking voor competentiegerichte, Beoordeling. In 2007 werd in Vlaanderen een vernieuwd beroepsprofiel van de leraar decretaal vastgelegd. Hierop werden de basiscompetenties gebaseerd die alle lerarenopleidingen moeten nastreven, zodat de afgestudeerden volledig startbekwaam hun loopbaan kunnen beginnen. Het is aan de hogescholen om deze competenties te implementeren in hun eigen opleidingsprofielen. De opleiding 'Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs' van de Katholieke Hogeschool Leuven heeft zich hierbij enerzijds laten leiden door een onderzoek, waarbij men bij mentoren lager onderwijs peilde naar de relevantie van de decretale competenties voor het eigen beroep. Anderzijds wou de opleiding een aantal eigen accenten leggen. Het resultaat is dit boek, met een competentiematrix die voor lectoren, studenten en mentoren een operationeel instrument vormt om o.a. opleidingsonderdelen uit te werken, individuele opleidingstrajecten vorm te geven of stages te evalueren. De ontwikkelde matrix is een waardevolle vertaling van de basiscompetenties,, Bruikbaar voor betrokkenen van de Leuvense lerarenopleiding en inspirerend voor andere opleidingen.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001932085