Begrijpend lezen.

Type:
boek
Titel:
Begrijpend lezen.
Auteur:
Croes, Willy; Breban, Nico; Croes, Francis
Jaar:
2006
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Mechelen : Wolters Plantyn, 2006
Paginering:
Losbladig.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.475.26.KINDER.06 (Sint-Jorisstraat Brugge)
Onderwerp:
Begrijpend lezen
Lezen Basisonderwijs
Nederlands Basisonderwijs
Samenvatting:
Een degelijk en efficint leerlingvolgsysteem is onmisbaar in een professioneel zorgbeleid. De bestaande kindvolgsystemen ontgoochelen meestal: ondoorzichtig, veel paperassenwerk, onvoldoende gekoppeld aan de leerinhouden, niet objectief genoeg en onbruikbaar voor een gerichte remediring. Voor het leergebied taal is er nu Kinderstappen Taal: een overzichtelijk, planmatig, objectief en doelgericht kindvolgsysteem, met uitgebreide remediringsoefeningen. Kinderstappen Taal omvat de volgende onderdelen: Spelling, Begrijpend lezen, Taalbeschouwing, Technisch lezen, Stellen. Voor de leerkracht is een handleiding beschikbaar Met Kinderstappen screent de leerkracht driemaal per jaar klassikaal de socio-emotionele en de cognitieve aspecten van al de kinderen van de klas. De screening van de cognitieve aspecten is gebaseerd op de eindtermen en de doelen uit de leerplannen van de drie onderwijsnetten. Enkel de kinderen bij wie de leerkracht problemen vermoedt vanuit observaties en/of afname van, Methodegebonden toetsen, worden verder onderzocht door afname van bijkomende observaties en doelgerichte formatieve toetsen. Kinderstappen biedt voor dit alles heel wat ondersteunend materiaal. Kinderstappen heeft voor de leergebieden wiskunde en taal van het lager onderwijs een leerjaargebonden objectieve doelenlijst (Toetsleerlijn) ontwikkeld op basis van de leerplannen van de drie onderwijsnetten. Op deze toetsleerlijn zelf is aangeduid welke doelen volgens elk net dienen te worden gerealiseerd. Een concordantielijst verwijst verder naar de nummering van deze doelen binnen de eindtermen en de leerplannen van de drie onderwijsnetten. De toetsleerlijnen bevatten zowel toetsbare als observeerbare doelen. Bij elk toetsbaar doel horen doelgerichte formatieve toetsen waarvan de afnametijd meestal beperkt is. De leerkracht bepaalt zelf, aan de hand van zijn methode en klaspraktijk, welke doelen in de klas aan bod zijn geweest en duidt deze vervolgens aan op de toetsleerlijn. Bij risicokinderen, Neemt hij uit de toetsleerlijn de formatieve toetsen af van de doelen waarop de kinderen laag tot matig scoorden. De scores die de leerlingen op deze toetsen behalen worden met een eenvoudige drie-punt schaal aangeduid op de toetsleerlijn. Door deze toetsen begeleid af te nemen stelt de leerkracht onmiddellijk vast waar het schoentje knelt (handelingsgerichte diagnostiek) en kan hij aansluitend gerichte remediring opzetten die uitvoerbaar is binnen de klaspraktijk. Ingewikkelde diagnoses zijn dus niet nodig. Daarenboven bevat elk toetsblad een voorgeprogrammeerde mini-foutenanalyse. Voor het leergebied wiskunde bestaat het materiaal uit 6 ringmappen: een ringmap met een algemene handleiding en - per onderdeel van het vakgebied - een ringmap met alle toetsen (en bijbehorende correctiesleutels) voor de zes leerjaren. De algemene handleiding bevat ook de concordantielijsten en de nodige kopieerbladen waarmee voor elke leerling een begeleidingsdossier kan worden samengesteld.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001932596