Algemene psychologie.

Type:
boek
Titel:
Algemene psychologie.
Auteur:
Craeynest, Pol; Craeynest, Miet; Meuleman, Stijn
Jaar:
2011
URL:
http://www.acco.be (Howest) Inhoudsopgave en online oefenplatform [Howest only - login: balie bibliotheek]
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Acco, 2011
Paginering:
416 p. : ill.
Nota:
Grondige herwerking van Focus op gedrag : inleiding in de algemene psychologie of functieleer.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.411 CRAE 11 (Sint-Jorisstraat Brugge)
SJS.BOEK.411 CRAE 11 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789033478833
Onderwerp:
Psychologie
Samenvatting:
Wat is psychologie, hoe is ze als wetenschap ontstaan en hoe verschilt ze van gewone mensenkennis? Wat is de relatie tussen de hersenen en ons gedrag? Nemen wij allemaal dezelfde werkelijkheid waar? Hoe betrouwbaar is ons geheugen? Zijn intelligentietests echt in staat om onze intelligentie te meten? Is de opvoeding van een kind meer gebaat met belonen dan met straffen? Welke diepere behoeften liggen aan de basis van wat wij nastreven? Emoties geven kleur aan het gedrag, maar hoe komt het dat ze het soms ook danig in de war kunnen sturen? Deze en vele andere vragen vinden een verhelderend antwoord in dit boek. Het biedt een ruime maar duidelijke samenvatting van de huidige stand van kennis binnen het vakgebied van de algemene psychologie of functieleer. Het doel is studenten in diverse bacheloropleidingen de basisbegrippen en -theorien bij te brengen die nodig zijn om een gefundeerd inzicht te krijgen in het gedrag van mensen. Doorheen de verschillende hoofdstukken is er voortdurend naar, Gestreefd om twee dingen met elkaar te verzoenen: een wetenschappelijke degelijkheid en een praktische bruikbaarheid. Theoretische uiteenzettingen worden daarom niet alleen voorzien van vele illustraties en toepassingen, maar regelmatig ook afgewisseld met interessante weetjes en opdrachten. Dit moet ervoor zorgen dat de studie niet beperkt blijft tot het louter memoriseren van kennis, maar aanleiding geeft tot het zich eigen maken van een professioneel denkkader, van waaruit de student de mensen waarmee hij of zij later zal werken op een meer deskundige manier tegemoet kan treden. Dit lijvige boek geeft een inleiding in de algemene psychologie of functieleer, die zich toelegt op de basisprocessen vanwaaruit het menselijk gedrag wordt gestuurd. Na een algemene kennismaking met de psychologie volgen hoofdstukken over biologie en gedrag, de waarneming, het geheugen, leerprocessen, denken en intelligentie, motivatie en emoties. Aan bod komen vragen als: hoe nemen we waar? Hoe kunnen we ons geheugen, Trainen? Wat is het verschil tussen klassieke en operante conditionering? Wat meten intelligentietests? Voor elk van deze vragen geven de auteurs klare antwoorden die gebaseerd zijn op recente wetenschappelijke onderzoeken. Tal van concrete voorbeelden, duidelijke schema's, weetjes, opdrachten en tekeningen zorgen ervoor dat de soms vrij moeilijke leerstof gemakkelijker te verteren is voor de modale lezer. Achteraan volgen een bibliografie, personenregister en trefwoordenregister, en een verwijzing naar een digitaal leerplatform met opdrachten (met een inlogcode). Een degelijke cursus voor hogeschoolstudenten, die ook geschikt is voor zelfstudie.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001932768