Aanvullende pensioenen.

Type:
boek
Titel:
Aanvullende pensioenen.
Auteur:
Chuffart, Gaël; Vandervelde, Benoît
Jaar:
2011
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Mechelen : Kluwer, 2011
Paginering:
119 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.396.84 CHUF XX (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789046536018
Onderwerp:
Pensioenen
Pensioenwetgeving
Samenvatting:
De wet op de aanvullende pensioenen van 28 april 2003 bestaat intussen 8 jaar. Sindsdien werden niet alleen de wet zelf, maar ook haar uitvoeringsbesluiten meermaals gewijzigd. Dit boek schetst een beeld van de regelgeving voor de werknemers die in 2011 van toepassing is. Het gaat dieper in op het toepassingsgebied van de wet op de aanvullende pensioenen, de wijze van invoering, wijziging en afschaffing van de aanvullende pensioenstelsels, de toetredingsvoorwaarden, de informatie en participatie van de werknemers alsook de controle op de aanvullende pensioenstelsels. De auteurs belichten deze verschillende aspecten tevens vanuit de invalshoek van de meest recente rechtspraak van de hoven en rechtbanken. Ook de kwestie van de discriminatie toetsen zij aan de rechtspraak en het advies nr. 30 dat de Commissie voor Aanvullende Pensioenen in 2009 uitgebracht heeft. U kunt dit werk beschouwen als een overzicht dat u een brede kijk geeft op de technische materie van de aanvullende pensioenen.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001932947