Basisboek systeemgericht werken.

Type:
boek
Titel:
Basisboek systeemgericht werken.
Auteur:
Nabuurs, Marius
Jaar:
2012
URL:
http://www.thiememeulenhoff.nl/binaries/content/assets/Hoger-onderwijs/inhoudsopgaven-hbo/9789055744794-basisboek-systeemgericht-werken.inh.pdf (Howest) Raadpleeg hier de inhoudsopgave
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Amersfoort : ThiemeMeulenhoff, 2012
Paginering:
211 p. : ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.321.3 NABU 12 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789055744794
Onderwerp:
Systeemtheorie (sociale wetenschappen) Hulpverlening
Systeemtheorie (sociale wetenschappen) Pedagogie
Samenvatting:
Als individu maken we onderdeel uit van verschillende systemen: het gezinssysteem, de familie, school, vrienden enzovoort. Door in de begeleiding en behandeling daaraan aandacht te besteden wordt een schijnbaar individueel probleem genterpreteerd en geanalyseerd als gezinprobleem, waardoor andere oplossingsmogelijkheden onderdeel van de behandeling kunnen worden. De laatste jaren is systeemgericht werken in de hulpverlening steeds belangrijker geworden. In dit basisboek vinden studenten informatie over de voornaamste theoretische en praktische aspecten van deze aanpak. Voorbeelden maken de gepresenteerde leerstof toegankelijk en toepasbaar. Het eerste deel van het boek verschaft de student inzicht in de belangrijkste theorien en concepten van het systeemgericht werken. Ook krijgt hij informatie over het werkterrein van de systeemgerichte hulpverlener. Een apart hoofdstuk is gewijd aan het gezin, een systeem waarmee de social worker doorgaans veel te maken heeft. Twee basiselementen binnen, Het systeem, communicatie en interactie, worden nader uitgewerkt. In het tweede deel van het boek staat de werkwijze centraal. Elk hoofdstuk behandelt een fase van de systeemgerichte aanpak, van aanmelding en taxatie tot evaluatie van het traject. Per fase krijgt de student technieken aangereikt voor het plegen van interventies. Het digitale materiaal omvat twintig praktijkcases, verdeeld over vier verschillende thema's: procesmatig systeemgericht hulpverlenen, sociale netwerkstrategien, gezinsgesprekken en systeeminterventies. Door het bestuderen van het beeldmateriaal en het uitwerken van de vragen en opdrachten bij de cases leert de student wat systeemgericht werken inhoudt, welke methodieken er zijn, welke rol communicatie speelt, en wat de randvoorwaarden zijn. Daarbij gaan theorie en toepassing hand in hand. In de hulpverlening heeft de systeemgerichte werkwijze de laatste jaren enorm aan belang toegenomen. Daarom deze uitgave, waarin zowel de theorie van de systeemgerichte benadering, Als de toepassing in de beroepspraktijk uitgebreid en op zeer leesbare wijze beschreven worden. De eerste vier hoofdstukken behandelen de belangrijkste theoretische concepten en theorien: wat is een systeem, de niveaus van systemen, de relevantie van communicatie en interactie, de belangrijkste theorien en hun grondleggers. Ook gaat de auteur in op het werkterrein van de systeemgerichte werker en zijn plek als hulpverlener binnen de verschillende dimensies. In de laatste zes hoofdstukken staat de werkwijze centraal: de fases in de systeemgerichte aanpak worden beschreven en de auteur staat uitgebreid stil bij een groot aantal interventies behorend bij deze methode van werken. Door veel met praktijkvoorbeelden te werken, wordt de theorie begrijpelijk en de toepassing hanteerbaar. Het boek is primair een boek voor de HBO-opleiding Social Work en Pedagogiek. In het boek wordt gesproken van de social worker. Maar hiervoor in de plaats kan de lezer elke andere hulpverlener invullen die systeemgerichte, Hulp biedt: een ambulant hulpverlener, een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, een pedagoog, pedagogisch medewerker, jeugbeschermer enzovoort. Dit boek over systeemgericht werken is niet alleen geschikt als opleidingsboek, het is zeker ook waardevol voor al die hulpverleners die systeemgerichte hulp bieden of willen bieden. In dit zeer helder geschreven sociaal-agogische boek wordt het gezin beschouwd als een dynamisch systeem dat continu in verandering is. In de eerste twee hoofdstukken wordt in algemene zin ingegaan op diverse bestaande systeemtheorien en de betekenis daarvan voor de social worker. Toegepast op de gezinssituatie worden onderwerpen behandeld als communicatie binnen het systeem en de interactie met de omgeving (vrienden, familie en dergelijke). Als een gezin of een gezinslid problemen heeft, kan een social worker hulp verlenen met gebruikmaking van de in dit boek beschreven ideen en hulpmiddelen. De auteur, een sociaal-pedagoog die werkzaam is in de Jeugdzorg, geeft aan hoe de, Intake van clinten kan geschieden en hoe men tot een behandel- of werkplan komt. Het beschrijft de vele mogelijke interventies in het gezinssysteem.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001933250