Rekenen en wiskunde uitgelegd : kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs.

Type:
boek
Titel:
Rekenen en wiskunde uitgelegd : kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs.
Auteur:
Ale, Peter; van Schaik, Martine
Jaar:
2011
URL:
http://www.coutinho.nl/winkel/inhoudsopgaven/9789046902721.pdf (Howest) Download hier de inhoudsopgave
http://www.coutinho.nl/winkel/rekenen-en-wiskunde-uitgelegd-b-617.html?action=downloads (Howest) Klik hier voor webondersteuning
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Bussum : Coutinho, 2011
Paginering:
248 p. : ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.475.4.ALE.11 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789046902721
Onderwerp:
Rekenen Didactiek
Wiskunde Basisonderwijs
Samenvatting:
Goed rekenonderwijs vereist een vakkundige leerkracht die boven de stof staat en vertrouwen heeft in zijn eigen rekenvaardigheid. Een startbekwame leerkracht beheerst niet alleen de basis, maar kent verschillende benaderingen van een probleem, zodat hij kan inspelen op de diverse rekenstrategien van zijn leerlingen. Met Rekenen en wiskunde uitgelegd brengt de (toekomstige) leerkracht zijn rekenkundige kennis op het niveau dat nodig is om goed rekenonderwijs te geven. De auteurs volgen de structuur van de Kennisbasis Rekenen-Wiskunde: van hele getallen naar verhoudingen en procenten en vervolgens naar meten, meetkunde en verbanden. Het laatste hoofdstuk biedt een voorbeeld van rekenen binnen een thema of project. Rekenen en wiskunde uitgelegd biedt naast de basisstof die in de boeken voor leerlingen staat ook een uitbreiding van het vakkundig repertoire. Hiermee is de (toekomstige) leerkracht in staat de stof vanuit een breder perspectief te benaderen. Het boek sluit af met twee series, Opgaven. De eerste serie betreft de basisvaardigheden en is per domein gerangschikt, de tweede serie betreft opgaven bij het repertoire. De uitwerkingen van de opgaven zijn beschikbaar via de bijbehorende website. De auteurs leggen bij alle onderwerpen een link naar de didactiek. Tevens zijn door het hele boek heen tips opgenomen die de leerkracht handvatten bieden om de stof bij de leerling onder de aandacht te brengen. Op de bijbehorende website staan extra oefeningen. Deze uitgave verdient terecht de titel 'kennisbasis'. Op het gebied van rekenen en wiskunde (basisonderwijs) wordt een actueel, nuchter-zakelijk en inspirerend vademecum aangereikt voor studenten in opleiding, alsook voor zittende leraren basisonderwijs. De wereld van rekenen en wiskunde wordt benaderd in zes kennis- en trainingsblokken. In die rekenblokken is er aandacht voor hele getallen, verhoudingen, procenten, breuken, kommagetallen, meten, meetkunde, verbanden (met andere vakken). Vervolgens kan de stof geoefend, Worden met tal van rekenopgaven. Oplossingen zijn te vinden op een website (met toegangscode). De rekenvaardige leraar kan (volgens de auteurs) niet enkel goed rekenen, maar ook goed uitleggen; hij of zij vindt rekenen fijn, uitdagend en wil kinderen flexibel confronteren met de schoonheid van rekenoplossingen, rekenmogelijkheden en logische verbanden. Elk hoofdstuk kent een structuur waarin een samenvatting wordt gegeven, er wordt ingegaan op basisvaardigheden, het rekenrepertoire wordt in een bredere context geplaatst en er is telkens een uitgebreide woordenlijst. De informatie is uitermate helder geschreven. Tal van rekenvoorbeelden, rekentools, tabellen, schema's, tips en afbeeldingen completeren de tekst.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001933379