Aanvullende pensioenen in de overheidssector.

Type:
boek
Titel:
Aanvullende pensioenen in de overheidssector.
Auteur:
Sommerijns, Lut; Vlassembrouck, France
Jaar:
2011
URL:
http://shop.kluwer.be/shop/nl_BE/navigation/navigation/Aanvullende-pensioenen-in-de-overheidssector/ProductAttachments?p=BPLNBCAHBI11002&Type=Other (Howest) Raadpleeg hier de inhoudsopgave
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Mechelen : Kluwer, 2011
Paginering:
58 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.396.84 SOMM 11 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789046535936
Onderwerp:
Aanvullende pensioenen
Pensioenen Overheidspersoneel
Samenvatting:
In dit werkstuk analyseren de auteurs in detail de regels in zake de toekenning, de samenstelling en het beheer van aanvullende pensioenen ten voordele van contractueel personeel in de overheidssector. Het wettelijk pensioen van een in de overheidssector benoemd ambtenaar ligt hoger dan dat van zijn contractuele collega die bij dezelfde werkgever van openbaar recht tewerkgesteld is. Niet zelden stellen we vast dat voor een zelfde functie en voor een identieke loopbaan het statutaire pensioen in de overheidssector meer dan het dubbele bedraagt van dat van een loontrekkende. Als dit verschil al niet jurisdisch bestempeld kan worden als een onwettige discriminatie, dan vindt de maatschappij van vandaag dit in elk geval niet of niet meer kunnen. In bepaalde segmenten van de overheidssector bestaat meer en meer de tendens naar een contractuele tewerkstelling in plaats van onder statutair regime. Deze trend maakt het contrast op een nog veel grotere schaal dan vroeger zichtbaar en tastbaar. Vandaar het idee om een 2de pijler voor de contractuelen van de overheidssector op te bouwen die moet toelaten deze kloof te overbruggen. Hervormingen van bestaande pensioenstelsels voor loontrekkenden, zelfstandigen en statutair personeel staan reeds lang op de politieke agenda, maar we wachten nog steeds op de fundamentele basishervorming. Niettemin moeten de werkgevers uit de overheidssector die een aanvullend pensioen toekennen aan de contractuelen ondertussen rekening houden met de bestaande regelgeving. In het eerste deel van dit boekje bekijken de auteurs de prudentiƫle regels op het vlak van het beheer van de aanvullende pensioentoezegging. In een tweede deel wijden ze uit over de regels die in deze materie gevolgd moeten worden in het geheel van de openbare markten. Ten slotte nemen de auteurs in een derde deel de aspecten van het sociaal en arbeidsrecht van de WAP onder de loep.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001933407