Het Vlaamse milieubeleid voor de komende 5 jaar ? Jij beslist.

Type:
boek
Titel:
Het Vlaamse milieubeleid voor de komende 5 jaar ? Jij beslist.
Jaar:
2002
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Brussel : Vlaamse Overheid, 2002
Paginering:
[s.p.] : ill.
Plaatsnummer:
Onderwerp:
Milieubeleid
Samenvatting:
Samenvatting:Deze brochure geeft de 12 hoofdthema's aan die in het nieuweMilieubeleidsplan aan bod zullen komen, gekoppeld aan concrete projectenom bepaalde problemen aan te pakken. Het ontwerp van ditMilieubeleidsplan 2003-2007 werd opgesteld door de Vlaamsemilieu-administratie en omvat de hoofdlijnen van het Vlaamse milieubeleidvoor de komende vijf jaar. Dit nieuwe Milieubeleidsplan is de opvolgervan het vorige MINA-2 plan. De brochure geeft informatie aan het publieki.v.m. de thema's van het nieuwe milieubeleidsplan en hoe men inzage eninspraak kan hebben in dit beleidsplan. In de inleiding worden vooral debelangrijkste klemtonen voor het Milieubeleidsplan 2003-2007 weergegeven:aanpak historische vervuiling, vereiste mentaliteitswijziging, aanpakgrensoverschrijdende milieuvervuiling en duurzame ontwikkeling. Daarnakomen de 12 hoofdthema's aan bod: - Verdunning van de ozonlaag -Verandering van het klimaat door het broeikaseffect - Verontreinigingdoor fotochemische stoffen - Verzuring - Vermesting - Verspreiding vanmilieugevaarlijke stoffen - Verontreiniging door afvalstoffen -Verstoring van watersystemen - Hinder door geluid, geur en licht -Versnippering - Verlies aan biodiversiteit - Verontreiniging enaantasting van de bodem
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001934063