Ontdek de psychologie [ 1-16 ]

Type:
multimedia
Titel:
Ontdek de psychologie [ 1-16 ]
Jaar:
1992
Taal:
Nederlands
Uitgever:
S.l. : s.n., 1992-1993
Paginering:
1 DVD.
Nota:
16 x 30 min.
Plaatsnummer:
SJS.ARCHIEF 131 (Sint-Jorisstraat Brugge)
SJS.ARCHIEF 131 (Sint-Jorisstraat Brugge)
Onderwerp:
Psychologie
Samenvatting:
1) WAT IS PSYCHOLOGIE? De psychologie wordt gentroduceerd als een wetenschap die vele velden van kennis omvat: van filosofie en antropologie tot biochemie en kunstmatige intelligentie. Wat is de aard van de menselijke aard? 2) INZICHT IN ONDERZOEK Onderzoek naar de wetenschappelijke methoden van het verzamelen en analyseren van gegevens, zowel in het laboratorium als in het veld. De nadruk ligt op het kritisch kijken naar onderzoeksgegevens. 3) DE HERSENEN: ZETEL VAN BEWUSTZIJN EN GEDRAG Onderzoek naar de structuur en samenstelling van de hersenen: hoe neuronen werken, hoe informatie wordt verwerkt en doorgegeven, hoe chemische reacties elke gedachte, gevoel en handelen bepalen. 4) DE HERSENEN : DOORGEEFLUIK VAN INFORMATIE: Er wordt nader ingegaan op hoe hersenen, gedrag en omgeving interacteren en hoe de structuur en functies van de hersenen kunnen veranderen door stimulatie van de sociale en fysieke context. 5) HET KIND IN ONTWIKKELING: Behandelt de processen en stadia van de groei, En bespreekt het nature-nurture door te laten zien hoe ontwikkelingspsychologen de relatieve invloeden bestuderen van erfelijkheid en omgeving. 6) TAALONTWIKKELING Door onderzoek bij kinderen naar gebruik van taal in sociale communicatie, proberen psychologen iets te ontdekken over de menselijke geest, de maatschappij en de cultuur. 7) KIJKEN EN KENNEN: Hoe verloopt visuele informatieverwerking en hoe wordt onze waarneming benvloed door onze cultuur, door de opgedane ervaringen en door persoonlijke interesses. 8) LEREN: Illustreert de basisprincipes van klassieke en operante conditionering en laat zien hoe het onderzoek van onder andere Pavlov, Watson en Skinner het denken van vandaag over het leren (van mens en dier) hebben benvloed. 9) HERINNEREN: Bespreekt de werking van ons geheugen; het vermogen van het brein betekenis te verlenen, en ordening en organisatie aan de informatie die binnenkomt. Hoe slaan we informatie op en halen het weer te voorschijn als we het nodig hebben? 10), COGNITIEVE PROCESSEN: Verkenning van de hogere mentale processen: redeneren, plannen, problemen oplossen en de 'cognitieve revolutie', die een assortiment van onderzoekers aantrekt, van filosofen tot computerdeskundigen. 11) BEOORDELEN EN BESLISSEN: Analyseert de processen van besluitvorming en menselijke intutie aan de hand van interviews met deskundigen, die laten zien hoe en waarom mensen goede en foute beslissingen nemen. 12) MOTIVATIE EN EMOTIE: Geeft een overzicht van wat onderzoekers ontdekken omtrent het waarom van het voelen en handelen van mensen op een bepaalde wijze. Van uitbundige liefde tot smalend falen. 13) ONZE BIOLOGISCHE KLOK: Beschrijving van de dagelijkse cyclus van activiteit en rust, van de normale fluctuaties in energieniveau, stemming en gedrag, die alle mensen ervaren. 14) DE VERBORGEN EN GESPLETEN GEEST: Duikt in het (onder)bewuste, onderzoekt hoe gebeurtenissen en ervaringen die plaatsvinden onder het bewustzijnsniveau onze stemmingen veranderen, op ons gedrag, Inwerken en onze gezondheid benvloeden. Bijvoorbeeld door hypnose en door multiple personality en gespleten persoonlijkheden. 15) HET ZELF: Onderzoekt het ontstaan van zelfwaardering en zelfidentiteit en kijkt naar verschillende strategien en benaderingen die psychologen hanteren bij het bestuderen van de persoonlijkheid. 16) PSYCHOLOGISCHE TESTS: INTELLIGENTIE EN PERSOONLIJKHEID: Gaat over het terrein van de psychologische schattingen: hoe professionals waarden toekennen aan verschillende bekwaamheden, gedragingen en persoonlijkheidskenmerken; hoe verschillende soorten testen worden gebruikt en misbruikt en hoe aan de test in de Verenigde Staten goed wordt verdiend.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001935089