Ontdek de psychologie [ 17-26 ]

Type:
multimedia
Titel:
Ontdek de psychologie [ 17-26 ]
Jaar:
1992
Taal:
Nederlands
Uitgever:
S.l. : s.n., 1992-1993
Paginering:
1 DVD.
Nota:
13 x 30 min.
Plaatsnummer:
SJS.ARCHIEF 132 (Sint-Jorisstraat Brugge)
SJS.ARCHIEF 132 (Sint-Jorisstraat Brugge)
Onderwerp:
Psychologie
Samenvatting:
17) VERSCHILLEN TUSSEN MANNEN EN VROUWEN: Analyse van overeenkomsten en verschillen tussen mannen en vrouwen. Hoe sekserollen veranderen als signaal van nieuwe sociale normen en waarden en hoe psychologen gender-gebaseerd gedrag interpreteren. 18) OUDER WORDEN: EEN NIEUWE UITDAGING: Over de psychologische gerontologie: wat gebeurt er bij de ouder wordende mens, lichamelijk en geestelijk? 19)DE MACHT VAN DE SITUATIE: Laat zien het sociaal-psychologen gedrag proberen te begrijpen in een bredere sociale context. Hoe opvattingen en gedrag kunnen worden benvloed en gemanipuleerd door andere mensen en door subtiele situationele krachten. 20) DE VORMGEVING VAN ONZE WERKELIJKHEID: Welke factoren dragen bij aan onze interpretatie van de werkelijkheid? Hoe kunnen we de psychologische processen begrijpen die ons gedrag beheersen en ons helpen meer empathisch en onafhankelijk lid van de maatschappij te worden? 21) PSYCHOPATHOLOGIE: Belangrijke types van geestesziekten worden besproken, onder andere, Schizofrenie, angst, manisch depressiviteit. Welke biologische en sociale factoren spelen hierbij een rol? 22) PSYCHOTHERAPIE: Vergelijkt de relaties tussen theorie, onderzoek en praktijk van de behandeling van geestesziekten en bespreekt het brede scala van mentale problemen, die interventie kunnen vereisen, en de verschillende behandelingen zoals psycho-analyse, crisisinterventie, gedragsbenvloeding en enkele revolutionaire nieuwe drugstherapien. 23) GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE: Centraal staat het werk van gezondheidspsychologen die de sociale en omgevingscondities bestuderen die verantwoordelijk zijn voor lichamelijke en psychische stoornissen. Onderzoek biedt een nieuwe visie op de relatie tussen lichaam en geest. 24) NIEUWE HORIZONNEN: Nieuwe horizonnen in de psychologie: ruimtereizen, wapenonderhandelingen, vredesprocessen. 25) EENHEID OF VERDEELDHEID: Overzicht van belangrijkste principes, onderzoekingen en theorien van verschillende psychologen. Elkaar aanvullende benaderingen dragen, Bij aan verder begrip van mensen en dier. 26) DE TOEKOMST VAN DE PSYCHOLOGIE: De toekomst van de psychologie. Hoe kan de psychologie de kwaliteit van ons leven verbeteren? Welke voorspellingen kunnen worden gedaan over nieuwe wegen in de komende jaren?
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001935090