Tov : kleuters : bijbelverhalen in woord én beeld.

Type:
miscellanea
Titel:
Tov : kleuters : bijbelverhalen in woord én beeld.
Auteur:
Callens, Els; De Vriese, Jan; Van Gompel, Ann; Leterme, Chantal
Jaar:
2004
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Kapellen : Pelckmans, 2004
Nota:
Deze koffer bevat: 1. Handleiding voor bijbelen met jonge kinderen (2,5 tot 8 jaar)(67 p., ill.); 2. Verhalenboek (63 p., ill.)(met overzicht van de prenten); 3. Kijkplaten (96+29)(per verhaal één A3-prent en verschillende A4-prenten).
Didactisch materiaal.
Plaatsnummer:
ISBN:
9028934553
Onderwerp:
Bartimeüs
Bijbelverhalen
David (koning)
Emmaüsgangers
Godsdienst Basisonderwijs
Goede Week
Jezus Christus
Kerstmis
Maria
Mozes
Nieuwe Testament
Noach
Oude Testament
Parabels
Pasen
Samaritaan
Scheppingsverhaal
Verloren schaap (rooms-katholieke godsdienst)
Verloren zoon (rooms-katholieke godsdienst)
Zacheüs
Samenvatting:
Inhoudsopgave : Verhalen uit het oude testament : Scheppingsverhaal - Ark van Noach - Mozes - David. Jezus' leven : De boodschap aan Maria - Maria bezoekt Elisabet - Jezus wordt geboren - De herders bezoeken Jezus - De opdracht in de tempel - Jezus is twaalf jaar - Jezus wordt gedoopt - Jezus en zijn vrienden - Storm op het meer - Jezus bidt - Jezus en zijn kinderen - Jezus en Bartimeüs - Jezus en Zacheüs - Op weg naar Pasen - De leerlingen van Emmaüs - Filippus en de man uit Ethiopië. Parabels : Jezus vertelt - Het huis op de rots - De zaaier - Het mosterdzaadje - De barmhartige Samaritaan - Het feest - Het verloren schaap - De goede vader.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001935440