Invloed van de pollutiestress door PFOS op de ontwikkeling en overleving bij waterjuffers.

Full text!
Type:
eindwerk
Titel:
Invloed van de pollutiestress door PFOS op de ontwikkeling en overleving bij waterjuffers.
Auteur:
Hogeschool West-Vlaanderen. GKG; Holvoet, Yannick
Jaar:
2006
URL:
http://hdl.handle.net/10046/125 (Howest) Full text
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Kortrijk : GKG, 2006
Paginering:
54 p. + bijl.
Plaatsnummer:
GKG.ARCHIEF.EW.MIL.2006/5 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
Samenvatting:
Eindwerk industrieel ingenieur milieukunde, Reeds decennia lang neemt de problematiek rond milieuverontreiniging steeds toe. Een grote stroom aan chemische stoffen komt als eindproduct van economische processen in het milieu terecht. Een probleem wordt dit pas echt wanneer de chemische stof persistente eigenschappen vertoont, en daarenboven ook schadelijk blijkt voor fauna & flora. Een voorbeeld van een dergelijke chemische stof is PFOS (perfluoroctaansulfonzuur). Reeds uit voorgaande onderzoeken bleek dat PFOS zeer persistent is; over de invloed van deze stof op het milieu is echter veel minder gekend. Om hieromtrent meer te weten te komen werden proeven uitgevoerd op waterjuffers. Er werd gekozen voor dit organisme omdat het gekenmerkt wordt door een aquatisch (larve) en een terrestrisch (imago) levensstadium. De waterjuffers werden gevangen op zeven verschillende locaties. Één hiervan was Blokkersdijk, waarvan geweten is dat de PFOS-concentraties in het water er erg hoog zijn door de aanwezigheid van een PFOS-producerende fabriek in de nabijheid. Zo werden in vorige onderzoeken te Blokkersdijk al erg hoge PFOS-concentraties aangetroffen in de lever van muizen. Men moet echter ook steeds indachtig zijn dat PFOS niet de enige vorm van verontreiniging is die te Blokkersdijk aangetroffen wordt. Er is immers ook sprake van luchtverontreiniging door nabijgelegen autowegen, lozingen van nabijgelegen bedrijven (gepaard met stank) en de nabijgelegen afvalverbrandingsinstallatie.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001937601