Plantstrategieën en productiviteit in moerasecosystemen: verband tussen beheer, soortenrijkdom en gemeenschapssamenstelling : GKG.

Type:
doctoraat
Titel:
Plantstrategieën en productiviteit in moerasecosystemen: verband tussen beheer, soortenrijkdom en gemeenschapssamenstelling : GKG.
Auteur:
Hogeschool West-Vlaanderen. GKG; Declerck, Elke
Jaar:
2007
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Kortrijk : GKG, 2007
Paginering:
VII, 55 p. + bijl. : ill.
Plaatsnummer:
GKG.ARCHIEF.EW.MIL.2007/3 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
Samenvatting:
Eindwerk industrieel ingenieur milieukunde, Dit eindwerk is gebaseerd op de gegevens die verzameld zijn in het kader van volgend doctoraat: Availability of phosphorus in a gradient of nutrient-limited ecosystems: pools and processes (Drouillon, 2004). Persoonlijk heb ik me toegelegd op het analyseren van bijkomende gegevens met betrekking tot soortenrijkdom en strategieën voor nutriëntenbeschikbaarheid. In dit onderzoek werden een aantal specifieke parameters (soortenrijkdom, productiviteit, N en P beschikbaarheid…) van 14 gebieden bestudeerd. De veertien moerasgebieden werden zo gekozen zodat ze een gradiënt in productiviteit en pH vormden. De 14 moerasgebieden omvatten natte dopheide-ecosystemen, natte nutriëntarme weiden, kleine en grote zeggenvegetaties en riet. De eerste stap was het bepalen van de soortenrijkdom, waarbij nagegaan werd welke soorten er voorkomen en in welke mate. In dit kader werden verschillende diversiteitindexen berekend, om zo een beter beeld van de samenstelling te krijgen. De volgende stap was de verschillende parameters te bestuderen en het onderling verband vast te stellen tussen soortenrijkdom en biodiversiteit. De laatste fase was het indelen van de soorten naar verschillende eigenschappen inzake nutriëntenopname en standplaatseigenschappen. Bij de concurrentie-stress-ruderaal (CSR) strategieën van Grime (1979) werden de soorten ingedeeld naar hun overlevingsstrategie. Hierdoor werd een beter inzicht verkregen in de gemeenschapssamenstelling en konden de effecten van beheer en verstoring van de biotopen beter geanalyseerd worden. Vervolgens werd het verband tussen de verschillende parameters statistisch geanalyseerd.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001938110