MENS : milieu, educatie, natuur, samenleving : driemaandelijks populair-wetenschappelijk tijdschrift.

Type:
tijdschrift
Titel:
MENS : milieu, educatie, natuur, samenleving : driemaandelijks populair-wetenschappelijk tijdschrift.
Jaar:
1991
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Acco, n.d
Nota:
Tot 2006 uitgegeven door Vlaamse Vereniging voor Biologie Antwerpen
Tot 2011 uitgegeven door Bio-Mens.
Plaatsnummer:
GKG.ARCHIEF.MENS 5A (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk) #(1991) - (1996)
SJS.ARCHIEF.MEN (Sint-Jorisstraat Brugge) #(1991) - (2014) ONTBREEKT : (1992)6 ; (1994)14 ; (1995)17,18,20 ; (1997)26 ; (1998)30 ; (2005)58 ; (2006)60,62 ; (2007)65 ; (2008)67,69 ; (2009) ; (2010)
Onderwerp:
Milieueducatie Secundair onderwijs
Natuurwetenschappen Secundair onderwijs
Wetenschappen Tijdschriften
Wetenschappen en maatschappij
Samenvatting:
MENS is een acroniem van Milieu Educatie Natuur en Samenleving. Eén van de voornaamste doelstellingen van het tijdschrift is het zoveel mogelijk verspreiden van juiste, onafhankelijke en objectieve wetenschappelijke informatie naar een jong en breed publiek. Hiermee wil MENS de verschillende lagen van de bevolking bereiken. Bio-MENS wil niet alleen jongeren stimuleren om actief, creatief en communicatief te leren omgaan met wetenschap, ze wil ook volwassenen sensibiliseren over de actuele problemen in onze maatschappij. Het tijdschrift heeft talrijke aanknopingspunten met de basisprincipes en eindtermen van milieu- en gezondheidseducatie in het onderwijs. De eindtermen voorzien dat in deze domeinen kennis, inzicht, waardevorming, kritische houding en verantwoord gedrag de leerling moet stimuleren om mee te helpen aan het behoud en de realisatie van een duurzaam leefmilieu en een gezonde levenshouding. MENS streeft naar de samenwerking van 3 'O' 's: Onderwijs, Ondernemingen en Overheid.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001948730