Een paradijs waait uit de storm : over democratie en verzet.

Type:
boek
Titel:
Een paradijs waait uit de storm : over democratie en verzet.
Auteur:
Decreus, Thomas; Goossens, Paul
Jaar:
2013
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Berchem : EPO, 2013
Paginering:
159 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.331.12 DECR 13 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789491297335
Onderwerp:
Democratie EU
Economie Ethiek
Samenvatting:
De voorbije jaren trokken wereldwijd honderdduizenden jongeren de straten op om meer democratie en sociale rechtvaardigheid op te eisen. De beweging was diffuus en raakte bekend onder verschillende namen: de 'indignados', 'occupy' of simpelweg de '99%'. Volgens filosoof Thomas Decreus symboliseren deze bewegingen het eigenlijke beginsel van iedere democratie: het constante verzet van de machtelozen tegen de machthebbers, of van de 99% tegen de 1%. Met die gewaagde stelling gaat Decreus aan de slag om het hedendaagse politieke bestel aan een scherpe kritiek te onderwerpen. Hij ontmaskert de representatieve democratie als een verborgen aristocratie en wijst op de onverenigbaarheid van het democratisch ideaal met premissen van het neoliberale beleid en het marktdenken. Toch is dit essay meer dan zomaar een kritiek. Het is ook een poging om uit de stormen van het heden een nieuwe politiek van de hoop te schetsen die een antwoord biedt op het heersende pessimisme. (Bron: covertekst publicatie), De voorbije jaren trokken wereldwijd honderdduizenden jongeren de straten op om meer democratie en sociale rechtvaardigheid op te eisen. De beweging was diffuus en raakte bekend onder verschillende namen: de 'indignados', 'occupy' of simpelweg de '99%'. Volgens filosoof Thomas Decreus symboliseren deze bewegingen het eigenlijke beginsel van iedere democratie: het constante verzet van de machtelozen tegen de machthebbers, of van de 99% tegen de 1%. Met die gewaagde stelling gaat Decreus aan de slag om het hedendaagse politieke bestel aan een scherpe kritiek te onderwerpen. Hij ontmaskert de representatieve democratie als een verborgen aristocratie en wijst op de onverenigbaarheid van het democratisch ideaal met premissen van het neoliberale beleid en het marktdenken. Toch is dit essay meer dan zomaar een kritiek. Het is ook een poging om uit de stormen van het heden een nieuwe politiek van de hoop te schetsen die een antwoord biedt op het heersende pessimisme., Dit boek biedt een indringende analyse van de verhouding tussen de vrije markt en de democratie, c.q. de democratische idealen. Het relativeert de verdiensten van het vrije ondernemerschap en van de privatisering, vermarkting, van collectieve diensten. De 'vrije markt' produceert een mensbeeld dat het egoïsme van de mens niet ziet als een te begeteugelen aandrift, doch als een positief gegeven. De schrijver wijst op de grote gevaren van deze ideologie. Verder betoogt hij dat het primaat van de markt de democratie bedreigt en dat het de materiële en maatschappelijke ongelijkheid tussen mensen bevordert. Veel aandacht gaat uit naar de manieren waarop in de Griekse oudheid met volharding werd gestreefd naar gelijkheid, gelijkwaardigheid tussen mensen. Het boek wil een bijdrage zijn tot het doordenken van de stand en gang van zaken in ons maatschappelijk bestel. Het verwijst naar relevante literatuur uit vroegere en actuele tijden. Het is prikkelend geschreven en goede literatuur voor een ieder die wil (mee)denken over onze politieke en sociaal-economische toekomst.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001955455