Leerrijk.be.

Type:
database
Titel:
Leerrijk.be.
URL:
http://www.leerrijk.be Database [Howest only]
Taal:
Onbepaald
Uitgever:
n.d
Plaatsnummer:
Onderwerp:
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Lerarenopleiding
Secundair onderwijs
Tijdschriftartikels
Samenvatting:
Databank voor leerkrachten en studenten lerarenopleiding met een module voor het basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs) en het secuncair onderwijs.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001963084