Elektronische handel-reclame online

Type:
boek
Titel:
Elektronische handel-reclame online
Auteur:
Vandendriessche, Johan
Jaar:
2013
URL:
http://resources.vandenbroele.be/uitgeverij/extracts/reclameonline.pdf (Howest) Volledige inhoudsopgave en fragmentweergave
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Brugge : Vanden Broele, 2013
Paginering:
VII, 71 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.528.5 VAND 13 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789049610067
Onderwerp:
Reclame Internet
Internet Recht
Samenvatting:
Internetreclame heeft de voorbije jaren, net als het internet zelf, een spectaculaire groei en evolutie gekend. De voortdurende ontwikkeling van de elektronische handel en het internet als reclamemedium heeft op zijn beurt geleid tot specifieke wetgeving inzake internetreclame, de voorlichting en de bescherming van de consument. Al deze aspecten komen aan bod in dit handboekje. De auteur staat niet alleen stil bij de technische en de juridische definitie van het begrip "reclame", hij maakt eveneens een analyse van het juridische kader dat de reclame in het algemeen beheerst. Een derde hoofdstuk behandelt de problematiek van de verwerking van persoonsgegevens voor doeleinden van (direct) marketing, terwijl een vierde en laatste deel dieper ingaat op de specifieke reclametechnieken die verband houden met het (mobiele) internet., Inhoudsopgave (verkort): Inleiding I. Het begrip 'reclame': welke definitie? A. Het begrip 'reclame' taalkundig en vaktechnisch benaderd B. Het begrip 'reclame' juridisch benaderd II. De regulering van reclame A. Het juridische kader inzake reclame onder de WMPC B. Het juridische kader inzake reclame onder de Wet Elektronische Handel III. De verwerking van persoonsgegevens voor doeleinden van (direct) marketing A. Wat is een verwerking van persoonsgegevens voor het doeleinde van direct marketing? B. Verwerkingsmogelijkheden C. Rechten van de betrokkene D. De specifieke reglementering inzake "cookies" IV. De regulering van reclame in het licht van de gebruikte techniek: enkele specifieke reclametechnieken onder de loep genomen A. Reclametechnieken verbonden aan het www B. Reclame per elektronische post C. Twitter D. 'Usenet', internetfora en sociale netwerken E. 'File Transfer Protocol' F. RSS G. Virale Marketing H. Online spellen ('In-game advertising' en 'Gamevertising') I. Audiovisueel materiaal op het internet J. Mobiele reclame Besluit
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002079685