Een terugblik op 10 jaar WAP-praktijk.

Type:
boek
Titel:
Een terugblik op 10 jaar WAP-praktijk.
Auteur:
Van Damme, An; De Somviele, Isabelle
Jaar:
2013
URL:
http://shop.kluwer.be/shop/nl_BE/navigation/23/Een-terugblik-op-10-jaar-WAP-praktijk?p=BPLNBCAHBI13004 (Howest) Bekijk hier de volledige inhoudsopgave
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Mechelen : Kluwer, 2013
Paginering:
100 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.396.84 DAMM 13 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789046561850
Onderwerp:
Pensioenwetgeving
Aanvullende pensioenen
Samenvatting:
Op 1 januari 2014 viert de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen (WAP) haar tiende verjaardag . Tijd om even stil te staan bij de wijze waarop deze wet het aanvullend pensioenlandschap heeft hertekend. Zijn de doelstellingen van de WAP 10 jaar na datum gerealiseerd? Welke problemen ontmoeten we bij de toepassing van de WAP in de praktijk? Welke interpretatieproblemen hebben zich gesteld en op welke manier zijn deze beantwoord door de rechtspraak en de rechtsleer? Heeft de WAP gediend voor een democratisering van de tweede pensioenpijler? Is er een verbreding van de tweede pijler vast te stellen? Hoe zit het met de hoogte van de aanvullende pensioenopbouw? Is de WAP geslaagd in haar streven naar meer sociale bescherming? Vormt het aanvullend pensioen een aanvulling op het wettelijk pensioen? Wordt het aanvullend pensioen al voldoende uitgekeerd onder de vorm van een rente? Verder neemt dit dossier ook de andere krachtlijnen van de WAP onder de loep: de verhoogde transparantie; de berekening van verworven reserves en de rendementsgarantie; informatie en consultatie van werknemers… Hoe de aanvullende pensioenrechten daadwerkelijk beschermen tegen de insolvabiliteit van de pensioeninstelling of de werkgever? Wie moet hiervan de kost dragen? Naast de (ex-)werknemer zijn ook vaak de begunstigden of rechthebbenden betrokken. Dit betekent dat naast de regels van het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht ook de antidiscriminatiewetgeving, de fiscale wetgeving en de algemene burgerrechtelijke principes inzake overeenkomsten van belang zijn. Aanvullende pensioenen zijn geen afgebakende Belgische aangelegenheid. We krijgen meer en meer te maken met grensoverschrijdende situaties. Veel van de Belgische wetgeving vindt overigens haar oorsprong in de Europese reglementering. We mogen daarom de Europese rechtspraak niet uit het oog verliezen. Dit alles maakt aanvullende pensioenen een technisch, maar zeer boeiend onderwerp., 1. Inleiding – doelstelling van de WAP, 2. Verplichting tot externalisatie – driepartijenrelatie, 3. Soorten pensioentoezeggingen, 4. Invoering van de pensioentoezegging, 5. Verworven reserves, minimum rendementsgarantie en omzettingsfactoren, 6. Discriminatie, 7. Uittreding, 8. Betalingsmodaliteiten, 9. Wijziging van de pensioentoezegging, 10. Collectieve overdrachten, 11. Slot
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002081699