Taalbewust beroepsonderwijs : vijf vuistregels voor effectieve didactiek.

Type:
boek
Titel:
Taalbewust beroepsonderwijs : vijf vuistregels voor effectieve didactiek.
Auteur:
Bolle, Tiba; van Meelis, Inge
Jaar:
2014
URL:
http://www.coutinho.nl/winkel/inhoudsopgaven/9789046903742.pdf (Howest) Download hier de volledige inhoudsopgave
http://www.coutinho.nl/winkel/taalbewust-beroepsonderwijs-b-748.html?action=downloads (Howest) Website
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Bussum : Coutinho, 2014
Paginering:
287 p.: ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.485.1 BOLL 14 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789046903742
Onderwerp:
Beroepsonderwijs Nederland
Nederlands Beroepsonderwijs
Samenvatting:
In alle vakken in het beroepsonderwijs – dus niet alleen in de lessen Nederlands – is aandacht voor taalvaardigheid essentieel: met een goede beheersing van de taal is het makkelijker om een vak te leren. Taalbewust beroepsonderwijs beschrijft effectieve didactiek in het (v)mbo aan de hand van vijf vuistregels: werk doelgericht, zorg voor leerzaam taalaanbod, werk aan woordenschat, stimuleer toepassing en interactie en geef feedback. Deze vuistregels worden toegepast in acht praktijkvoorbeelden rondom vaardigheden als studieteksten begrijpen, een verslag of werkstuk schrijven, overleggen, presentaties geven en reflectiegesprekken voeren. Daarnaast wordt aan de hand van het Referentiekader Taal zichtbaar gemaakt wat je van de van leerlingen mag verwachten bij deze vaardigheden wat taal betreft. In het boek zijn praktijkopdrachten en formulieren opgenomen waarmee docenten direct zelf aan de slag kunnen in de vaklessen en taallessen. Taalbewust beroepsonderwijs prikkelt docenten Nederlands en beroepsvakdocenten om hun lesactiviteiten taalstimulerend en leerzaam in te richten. Hiermee worden de lesactiviteiten effectiever, presteren leerlingen beter in de opleiding en werken ze tegelijkertijd aan verhoging van hun taalniveau, zodat ze goed voorbereid worden op zowel de beroepsgerichte examens als het examen Nederlands., Verkorte inhoudsopgave: Deel I - Visie 1 De positie van taalontwikkeling in het (v)mbo - Deel II Vijf vuistregels voor effectieve didactiek - 2 De vijf vuistregels als basis voor een krachtige leeromgeving - Deel III Praktijkvoorbeelden - Inleiding - 3 'Ik begrijp niet wat hier staat.'Studieteksten en opdrachten - 4 'Wat moeten we nou eigenlijk doen?'Instructie en uitleg - 5 'Hoe zeg je dat?'Samenwerken en overleggen - 6 'Ik vind dat gewoon zo.'Argumenteren in discussie en betoog - 7 'Het ging best wel goed.'Beoordelings - en reflectiegesprekken - 8 'Nou, dat was het wel zo'n beetje.'Presentaties geven - 9 'Met hartelijke groet.'Brieven en e-mails schrijven - 10 'Vijf pagina's?!'Een verslag of werkstuk schrijven - Deel IV Zelf aan de slag met taalbewust beroepsonderwijs - 11 Aan de slag met het lesplan - en lesobservatieformulier - 12 Aan de slag met de doe - het - zelfopdrachten - Bijlage I Begrippenlijst - Bijlage II Verder lezen
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002093330