Wegwijzer naar een integrale hulpverlening : een gids doorheen de sociale rechten

Type:
boek
Titel:
Wegwijzer naar een integrale hulpverlening : een gids doorheen de sociale rechten
Auteur:
Vandaele, Ria
Jaar:
2014
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Brussel : Politeia, 2014
Paginering:
300 p. : ill. cd-rom
Plaatsnummer:
ISBN:
9782509019394
Onderwerp:
Lokale besturen Hulpverlening
Lokale besturen Sociaal recht
Samenvatting:
Het Decreet lokaal sociaal beleid gaf aan het lokaal bestuur de mogelijkheid om een Sociaal Huis te realiseren. Dit Sociaal Huis beoogt een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger. Vele lokale besturen proberen de doelstellingen van het decreet optimaal te realiseren, namelijk het garanderen van de sociale grondrechten voor alle burgers met bijzondere aandacht voor de kwetsbare doelgroepen. De medewerkers die de opdracht krijgen de informatie- en doorverwijsfunctie te realiseren, staan voor een enorme opdracht. De kennis van de verschillende sociale voordelen en tegemoetkomingen op zowel gemeentelijk, provinciaal, gewestelijk als federaal niveau is onontbeerlijk. De website rechtenverkenner.be werd ontwikkeld om de veldwerkers hierin te ondersteunen. Het systematisch invoeren van een rechtenonderzoek bij een nieuwe intake is een basisvereiste geworden. Deze pocket en bijbehorende cd-rom bestand geven veldwerkers de mogelijkheid om bij een huisbezoek de nodige informatie op te zoeken.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002155334