Competentiematrix bachelor in het lager onderwijs :

Type:
boek
Titel:
Competentiematrix bachelor in het lager onderwijs :
Auteur:
Carnel, Kristien; Robijns, Tom; Schoolmeesters, Jan
Jaar:
2014
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Acco, 2014
Paginering:
35 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.472.7 CARN 14 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789462920057
Onderwerp:
Competenties
Hoger onderwijs Opleidingsprofielen
Lerarenopleiding Vlaanderen
Onderwijzers
Samenvatting:
Het hoger onderwijs wordt in Vlaams en Europees beleidsperspectief gestimuleerd in de richting van flexibilisering en competentiegericht opleiden. Het recent bijgestuurde beroepsprofiel voor de leraar en de hierop gebaseerde basiscompetenties voor de opleidingen (2007) biedt opleidingsinstituten de vrijheid om dat profiel te vertalen in een eigen opleidingsprofiel. Op basis van een diepgaand onderzoek van het werkveld brengt de KHLeuven een expliciet raamkader aan het licht van vier domeinen die door leerkrachten lager onderwijs als relevant worden erkend voor hun beroep: samen onderwijs maken, functioneren in een klasgroep, kwaliteit borgen en onderwijs ontwikkelen. De competenties die hiervoor nodig zijn, zijn in dit boek gexpliciteerd tot een eigen opleidingsprofiel met verwijzing naar de basiscompetenties en met vertaling in operationele gedragsindicatoren. Deze uitgave is een herwerking van dat opleidingsprofiel op basis van feedback van studenten, mentoren lager onderwijs en lerarenopleiders. Vanuit recente onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen werden tevens nieuwe accenten gelegd. Op deze manier vormt deze competentiematrix niet alleen een referentiekader voor de opleiding maar tevens een instrument voor competentiegerichte beoordeling.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002176287