Transmigratie : hulp verlenen in een wereld van superdiversiteit

Type:
boek
Titel:
Transmigratie : hulp verlenen in een wereld van superdiversiteit
Auteur:
Geldof, Dirk; Schrooten, Mieke; Withaeckx, Sophie
Jaar:
2015
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Acco, 2015
Paginering:
261 p. ; 20 cm.
Plaatsnummer:
ISBN:
9789462922716
9462922713
Onderwerp:
Transmigratie en hulpverlening
Migratie en hulpverlening
Multiculturele samenleving
Migratie
Superdiversiteit
Samenvatting:
In deze wereld van groeiende superdiversiteit verandert migratie. Naast de klassieke migratie – van een land van herkomst naar onze samenleving – ontstaan complexere migratiepatronen. Bij transmigratie of meervoudige migratie komen migranten aan na een verblijf in meerdere landen. In de steden, maar ook in kleinere gemeenten, zien we een groeiende groep van transmigranten in kwetsbare sociale situaties. De tijdelijkheid van hun verblijf bepaalt hun leven. Transmigratie schetst de ervaringen van transmigranten en neemt de uitdagingen voor hulpverleners en lokale besturen onder de loep. Transmigranten zijn geen evidente groep voor hulpverleners. Ze zijn nieuwkomers die hun weg in het sociale veld nog niet kennen. Hun verwachtingen zijn gekleurd door ervaringen in andere landen. Taalbarrières, onzekerheid en de tijdelijkheid van hun verblijf maken hulpverleningsrelaties moeilijker. Transmigranten leven bovendien in familiale en sociale netwerken over grenzen heen. Kunnen hulpverleners inspelen op deze netwerken? Op basis van een verkennend onderzoek bij Marokkaanse, Ghanese en Braziliaanse transmigranten in Brussel en Antwerpen schetsen de auteurs de leefwereld van transmigranten, hun welzijnsnoden en hun beroep op formele en informele hulpverlening. Tegelijk reiken ze best practices aan voor hulpverleners.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002226125