Een andere kijk op diversiteit

Type:
boek
Titel:
Een andere kijk op diversiteit
Auteur:
Antrop-Gonzales, René
Jaar:
2013
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven ; Den Haag : Acco, 2013
Paginering:
114 p. : ill.
Nota:
De Vlaamse Onderwijsraad organiseerde een eigenzinnige seminariereeks over diversiteit. Minder evidente en soms controversiële visies en methodes om de kansen op een succesvolle schoolloopbaan van leerlingen uit allochtone groepen te verbeteren kwamen aan bod. Dit boek bundelt de bijdragen van verschillende sprekers van het seminarie.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.454.6 VLOR 13 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789033491962
Onderwerp:
Intercultureel onderwijs
Samenvatting:
RENÉ ANTROP-GONZALÈS zoekt een verklaring voor het academisch succes van sommige jongeren met een migratieachtergrond in de VS. Hij reflecteert, zowel vanuit zijn persoonlijke geschiedenis als op basis van wetenschappelijk onderzoek. DIMOKRITOS KAVADIAS maakt kanttekeningen bij de analyse van Antrop-Gonzàles en zet enkele nieuwe denksporen uit over de invloed van identiteit en stereotypering op schoolsucces. ÖZKAN CETIN brengt het verhaal van de Lucerna-colleges die dynamiek, wetenschap, multiculturaliteit en individuele ondersteuning als troeven willen inzetten om de onderwijskansen van hun kinderen optimaliseren. Het verhaal van Lucerna biedt ROGER VAN DEN BORRE de aanzet om verder te reflecteren over de verhouding tussen onderwijsvrijheid en onderwijskwaliteit, over gelijkheid en diversiteit. Dit zijn ook de sleutels waarmee YUSUF ALTUNTAS een inkijk geeft in het ontstaan en de evolutie van het islamitisch onderwijs in Nederland. Identiteit, veiligheid en herkenbaarheid van de schoolomgeving moeten ervoor zorgen dat kinderen optimaal kunnen leren en ontwikkelen. ANJA VINK beschrijft hoe Nederland al jaren worstelt met onderwijssegregatie. Veel meer dan over een ‘multicultureel drama’, maakt ze zich zorgen over een ‘klassendrama’ en schoolsegregatie op basis van armoede. ‘Two-way-immersion-education’. Zo omschrijft BIRGIT SCHUMACHER hoe het Duits en negen partnertalen evenwichtig aan bod komen in de Europese school van Berlijn waar het leren van talen gepaard gaat met werken aan interculturele competenties. Waarom maakt meertaligheid mensen bang? NATHALIE AUGER brengt een zeer praktijkgericht verhaal over hoe omgaan met meertaligheid van leerlingen in de klas, een positief antwoord kan zijn op multiculturaliteit op school. PIET VAN AVERMAET verwerkt zijn persoonlijke lectuur van al deze bijdragen in een visietekst ‘Waarom diversiteit tot de kern van onderwijs behoort’.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002233930