Werken met patiënten : een draaiboek voor alle zorginstellingen

Type:
boek
Titel:
Werken met patiënten : een draaiboek voor alle zorginstellingen
Auteur:
Dijkhoffz, Willeke; Vercruyssen, Wim
Jaar:
2014
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Brussel : Politeia, 2014-
Nota:
Losbladig werk met aanvullingen
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.601.7 WERK (Sint-Jorisstraat Brugge)
SJS.BOEK.601.7 WERK (Sint-Jorisstraat Brugge)
Samenvatting:
Het handboek Werken met patiënten is een draaiboek voor alle zorginstellingen (ziekenhuizen,WZC, revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen…) die met patiënten in aanraking komen, met als opzet het verbeteren en optimaliseren van de relatie met hun patiënten. De verschillende diensten binnen een zorginstelling moeten hen immers organisatie en ondersteuning bieden op verschillende gebieden: psychosociaal, administratief, financieel, godsdienstig, juridisch, familiaal… De patiënt wordt in dit handboek op ruime wijze opgevat, gebaseerd op de omschrijving ervan in de Wet Patiëntenrechten. Het gaat over natuurlijke personen die van zorgverleners en administratief personeel in (en buiten) gezondheids- en welzijnsvoorzieningen een bepaalde dienstverlening ontvangen, in hoofdzaak gericht op het bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren van hun gezondheid- en welzijnstoestand. Ook bewoners uit woonzorgcentra worden voor de toepassing van dit handboek als ‘patiënt’ beschouwd. Het handboek vertrekt dus niet vanuit een medisch, wel vanuit een sociaal-juridisch perspectief. De patiënt is immers onderhevig aan specifieke wet- en regelgeving, heeft specifieke noden en behoeften en de omgang met de patiënt vereist een specifieke aanpak en organisatie., Actuele thema’s in een transparante structuur Het boek wordt opgedeeld in 2 grote delen: Algemene thema’s en Specifieke thema’s. De algemene thema’s zijn thema’s die omwille van hun breed karakter als een rode draad doorheen de specifieke thema’s lopen. De specifieke thema’s behandelen onderwerpen waarrond veel vragen en discussiepunten bestaan, zoals bv. levenseindebeslissingen en orgaandonatie. Het boek is opgebouwd volgens een vast stramien. Dit wil zeggen dat elk aan bod komend thema belicht wordt vanuit enkele terugkerende rubrieken: Relevante wetgeving Wat betekent dit voor de instelling / de directie / juridische dienst? Wat betekent dit voor de ombudsdienst? Wat betekent dit voor de sociale dienst? Wat betekent dit voor de zorgverlener? Wat betekent dit voor de patiënt? Praktische tools, nuttige bronnen en praktijkvoorbeelden Het gaat in dit handboek dus, naast de algemene situering van een bepaald onderwerp,over verschillende visies op eenzelfde thema. Hierdoor wordt het een praktisch opzoekboek met hoge gebruikswaarde. Je vindt er snel de juiste informatie in of een doorverwijzing naar een andere bron. Het handboek Werken met patiënten is een losbladig boek dat driemaal per jaar wordt aangevuld met actuele bijdragen.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002303292