Babybom? : draagvlak van de intergenerationele solidariteit

Type:
boek
Titel:
Babybom? : draagvlak van de intergenerationele solidariteit
Auteur:
Thijssen, Peter; De Pauw, Tim
Jaar:
2006
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Acco, 2006
Paginering:
155 p.
Plaatsnummer:
ISBN:
9789033459887
Onderwerp:
Sociale zekerheid
Samenvatting:
Er wordt algemeen aangenomen dat de intergenerationele solidariteit in de komende jaren sterk op de proef zal worden gesteld wegens demografische en economische factoren. De daling van het geboortecijfer en de stijging van de levensverwachting zullen de bevolkingspiramide het uitzicht van een ui geven, zodat een krimpende groep actieven zal moeten instaan voor de pensioenen en de gezondheidszorg van een groeiende groep gepensioneerden. Verder maakt brugpensionering dat de werkelijke pensioenleeftijd ver onder de wettelijke pensioenleeftijd ligt. En doordat meer vrouwen participeren in de arbeidsmarkt, komen er meer gezinnen met twee pensioenen... De Belgische overheid heeft een aantal maatregelen genomen om al te plotse effecten op te vangen, zoals het stimuleren van een tweede en derde pijler van het pensioensysteem, het oprichten van een Zilverfonds, de gestadige waardevermindering van de pensioenen door na te laten ze welvaartvast te maken, het optrekken van de pensioenleeftijd voor vrouwen en ten slotte het stimuleren van meer flexibele en graduele systemen van uittreding.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002323050