Basisboek andragologie : een inleiding tot de studie van het sociaal en educatief werk met volwassenen

Type:
boek
Titel:
Basisboek andragologie : een inleiding tot de studie van het sociaal en educatief werk met volwassenen
Auteur:
Van Gent, Bastiaan
Jaar:
1991
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Meppel : Boom, 1991
Paginering:
248 p.
Plaatsnummer:
ISBN:
9060098463
Onderwerp:
Andragologie
Samenvatting:
Geheel herziene, sterk gewijzigde versie van 'Over andragologie: een inleiding tot de wetenschap van het welzijnswerk (1982). Het boek is bedoeld als een systematische inleiding op de andragologie - de multidisciplinaire wetenschap van het sociaal en educatief werk met volwassenen (maatschappelijk werk, opbouwwerk, personeelswerk, voorlichting, volwasseneneducatie). Aan de orde komen o.a. de ontstaansgeschiedenis van het welzijnswerk en van de andragologie, het andragogische fasenmodel, het overheidsbeleid t.a.v. het welzijn van de burger, andragologisch onderzoek en vergelijkende andragologie. Het boek schetst ook de verschillende opvattingen over de andragologie, zoals die de laatste twintig jaar ontwikkeld zijn. Sinds 1985 is de andragologie als zelfstandige studierichting uit het Academisch Statuut geschrapt. Met name binnen de pedagogische wetenschappen wordt aandacht aan elementen van de andragologie besteed. © NBD Biblion
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002323092