Als de draad gebroken is ... : zingeving en pastorale zorg na seksueel misbruik

Type:
boek
Titel:
Als de draad gebroken is ... : zingeving en pastorale zorg na seksueel misbruik
Auteur:
Demasure, Karlijn
Jaar:
2005
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Davidsfonds, 2005
Paginering:
266 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.308.19 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789077942079
Onderwerp:
Seksueel geweld
Samenvatting:
Het voorliggende boek is een bewerking van een doctoraatsverhandeling. Een doctoraatsverhandeling is uitvoerig, wijdlopig en onderbouwd, maar ook vaak langdradig. Zo belandt de auteur pas na een kleine 150 bladzijden bij haar eigenlijke onderwerp: zingeving en pastorale zorg bij seksueel misbruik. Vertrekkend van de heisa die er in de Amerikaanse katholieke kerk geweest is rond kindermisbruik door geestelijken, bespreekt de auteur de maatregelen die daar genomen werden, en belicht ze ook de houding van het Vaticaan. Ook de houding van de Belgische en de Nederlandse katholieke kerk worden besproken, naast de schuldvraag en de plaats die de slachtoffers en de misbruikers in dit hele proces krijgen. Demasure maakt gebruik van de hermeneutiek van P. Ricoeur en plaatst slachtoffers en daders in zijn cirkel van prefiguratie, configuratie en refiguratie. Daarbij geeft de auteur aanwijzingen aan pastores die met verhalen van seksueel misbruik geconfronteerd worden. Bij wijze van besluit legt de auteur de titel van het boek uit: door seksueel misbruik kan zowel voor het slachtoffer, de dader, en het milieu (de Kerk) waaruit zij afkomstig zijn het hele bestaan op de grondvesten daveren. Adequate, pastorale zorg kan echter voor alle partijen verbindend werken. [Hilde Debacker] Copyright (c) Vlabin-VBC2006Bron: http://www.deleeswolf.be
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002323982