Missen we iets ? : uit huis geplaatste kinderen over hun levensvragen

Type:
boek
Titel:
Missen we iets ? : uit huis geplaatste kinderen over hun levensvragen
Auteur:
Van Beek, Fiet
Jaar:
2000
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Amsterdam : SWP, 2000
Paginering:
172 p. : illustraties.
Plaatsnummer:
ISBN:
9789066653641
Onderwerp:
Jeugdzorg
Samenvatting:
Uit onderzoek in instellingen voor jeugdhulpverlening in Nederland blijkt de essentiele meerwaarde van structurele aandacht voor levensvragen in de zorg voor uit huis geplaatste (jonge) kinderen. Bij levensvragen gaat het om meer dan geloofsbeleving, bijvoorbeeld de toekomst, feestvieren en leven in de groep. In de begeleiding zijn levensvragen tekort gekomen. De publicatie geeft inzicht over hoe met kinderen over levensvragen te praten en pleit nadrukkelijk voor een vraaggerichte, participerende wijze om met kinderen (vanaf vier jaar!) in gesprek te gaan. Vervolgens komen in een aantal portretten en gesprekken rond de zeven levensvragen (bijvoorbeeld "wie ben ik?", "wie houdt van mij?", "wie is God?" etc.) op indrukkende wijze de kinderen aan het woord. Crisissituaties vormen vaak de aanleiding voor plaatsing in de jeugdhulpverlening: er is dus alle aanleiding om over levensvragen te praten! De noodzaak is er en de kinderen willen het ook, blijkt uit het onderzoek! Een belangrijke, goed toegankelije bijdrage voor meer aandacht voor 'de ziel in het werk'! Bevat citaten, illustraties, bijlagen en literatuurlijst. © NBD Biblion
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002333906