Jongeren in cijfers en letters : bevindingen uit de JOP-monitor 4, de JOP-kindmonitor en de JOP-schoolmonitor 2

Type:
boek
Titel:
Jongeren in cijfers en letters : bevindingen uit de JOP-monitor 4, de JOP-kindmonitor en de JOP-schoolmonitor 2
Auteur:
Bradt, Lieve; Pleysier, Stefaan; Put, Johan; Siongers, Jessy; Spruyt, Bram
Jaar:
2019
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven / Den Haag : Acco, 2019
Paginering:
275 p.: ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.308.4 BRAD 19 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
ISBN:
9789463792233
Onderwerp:
Jongeren
Sociaalwetenschappelijk onderzoek
Samenvatting:
In 2018 voerde het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) in opdracht van minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, Sven Gatz, drie studies uit met als doel de leefwereld, de levensomstandigheden en het gedrag van jongeren in Vlaanderen en Brussel in kaart te brengen. In totaal werden meer dan 11.000 jongeren tussen 10 en 25 jaar bevraagd over een breed palet aan thema’s. Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 4, de JOP-kindmonitor en de JOP-schoolmonitor 2 maakt de eerste bevindingen van die studies bekend. Thema’s die aan bod komen zijn: schoolbeleving, dader- en slachtofferschap, interetnische relaties, welbevinden, politieke interesse en betrokkenheid, vrijetijdsbesteding en genderidentiteit en -attitudes. Waar dat mogelijk is, wordt de verbinding gelegd met de resultaten uit vorige afnames van de JOP-monitor en de JOP-schoolmonitor. Dit boek biedt een schat aan recent cijfermateriaal over het leven van jongeren en vormt dan ook een inspiratiebron voor al wie over jongeren denkt, met jongeren werkt of zijn kennis over de jeugd in Vlaanderen en de grootsteden wil verruimen. Na twee publicaties waarin gefocust werd op één thema, Gender(en). Over de constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren (2014) en Divers Jong. Over diversiteit bij en tussen jongeren in Vlaanderen (2015), sluit dit boek opnieuw aan bij de reeks over Jongeren in cijfers en letters zoals verschenen in 2007, 2010 en 2014. Het JOP (www.jeugdonderzoeksplatform.be) is een interdisciplinair en interuniversitair samenwerkingsverband dat gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid. Het is samengesteld uit onderzoekers van de onderzoekslijn Jeugdcriminologie van het Leuvens Instituut voor Criminologie (KU Leuven), de onderzoeksgroep Tempus Omnia Revelat (Vrije Universiteit Brussel) en de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek (Universiteit Gent).
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002765120