De commissaris en de andere organen of comites van de gecontroleerde entiteit

Type:
boek
Titel:
De commissaris en de andere organen of comites van de gecontroleerde entiteit
Auteur:
Acke, L.; Comhaire, P.; De Geyter, S.; ICCI
Jaar:
2019
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Antwerpen : Maklu, 2019
Paginering:
XLIV, 210 p.
Plaatsnummer:
SQR.361.5 ACKE 19 (Luipaardstraat Kortrijk)
ISBN:
9789046609880
Onderwerp:
Audit ; boekhouden
Bedrijfsrevisoren
Samenvatting:
De bedrijfsrevisor vervult een opdracht van algemeen belang en is onontbeerlijk voor de goede werking van de economie. Hij stelt zijn deskundigheid, zijn professionalisme en zijn waarden ten dienste van zijn klanten en van alle belanghebbende partijen (klanten, leveranciers, investeerders, bankiers, publieke overheden, personeel) om een onafhankelijke dienstverlening te bieden met hoogstaande toegevoegde waarde en van algemeen belang met het oog op een versterking van het noodzakelijk vertrouwen in een goed functionerend economisch stelsel. De voornaamste doelstelling van zijn tussenkomst als commissaris bestaat erin de transparantie en de betrouwbaarheid van de financiële overzichten te waarborgen, waarvan de gebruikers verwachten dat die een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en de resultaten van de onderneming. In zijn hoedanigheid van controleorgaan van de onderneming dialogeert de commissaris met verschillende organen en comités die meestal intern, maar ook extern kunnen zijn aan de gecontroleerde entiteit. Zijn verhouding ermee wordt in dit boek omstandig toegelicht.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002776165