Nordic Studies on Alcohol and Drugs

Full text!
Type:
tijdschrift
Titel:
Nordic Studies on Alcohol and Drugs
Taal:
Deens
Uitgever:
POLAND Stakes, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (FIN) i samarbete med Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning (NAD)
ISSN:
1455-0725
Onderwerp:
Law Crime, Criminology and Law Enforcement
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/ejn03:110978984448665