Бизнес управление

Full text!
Type:
tijdschrift
Titel:
Бизнес управление
Taal:
Engels
Uitgever:
Svishtov Стопанска академия "Д. А. Ценов"
ISSN:
0861-6604
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/ejn03:2670000000121470